Kvotere innvandrerpolitikere

Kvotere innvandrerpolitikere

Antirasistisk senter er en organisasjon med et viktig formål, nemlig å redusere rasisme. Dessverre har vi fortsatt rasisme i samfunnet vårt og jeg tror aldri vi blir helt kvitt den urettferdige og kollektivistiske holdningen som rasisme er. Vi må uansett alltid kjempe imot rasisme og sørge for at alle mennesker blir vurdert som enkeltindivider og ikke etter hudfarge etc. Etter min mening begår Antirasistisk senter en stor tabbe når de nå ønsker å kvotere inn innvandrere i politikken. For det første er det direkte udemokratisk at valg skal avgjøres av et politisk vedtak og ikke etter innbyggernes stemmer.

En annen viktig grunn til å vrake forslaget til Antirasistisk senter er at det ikke vil bidra til å få innvandrere inn i samfunnet og politikken. Når man kvoterer inn en enkeltgruppe basert på hudfarge, etnisitet eller kjønn, sier man samtidig at dette er svake grupper som ikke på egenhånd klarer å bli med i politikken. Det er ikke sånn at bare pga man er kvinne, mann, svart, gul, hvit, ung eller gammel så er man svak og må kvoteres inn. La oss bedømme folk i forhold til hva de gjør og hva de står for, ikke etter andre kriterier.

Det siste kvinner og våre nye landmenn trenger er organisasjoner som skal fremstille dem som svake grupper og dermed ha behov for kvotering.

Goto Top