Kvinnelige leger er farlige

Kvinnelige leger er farlige

En muslimsk mann oppsøkte legevakten i Asker nylig da han fikk noen helseproblemer på natten. På legevakten nektet han å la legen se på han og behandle han for problemene han hadde. Grunnen til at han nektet legen å hjelpe han var ene og alene at lege var en kvinne. Mannen lagde mye bruduljer rundt dette og krevde å få en mannlig lege da han nektet kvinner å ta på han. Heldigvis ga ikke legevakten etter for mannens frekke krav, de var klare på at han kunne få behandling/legetilsyn, men da av den legen som var tilgjengelig uavhengig av kjønn.

Legevakt

Det hele endte med at mannen forlot legevakten og heller oppsøkte fastlegen sin dagen etterpå. Mannen valgte å fortsette å lage problemer ut av en ikke-sak ved å klage til Likestilling og diskrimineringsombudet. Heldigvis tok ombudet til fonruften og sa at mannen ikke var diskriminert. I Norge er heldigvis kjønnene likestilt og hvis man oppsøker legevakten skal det være akutt. Man kan ikke komme med diskriminerende og undertrykkende krav om at lege ikke skulle få lov til å behandle han. Vi må aldri akseptere at enkelte grupperinger krever særkrav i Norge da vi skal ha et sett meg lover og regler i Norge som skal gjelde alle.

Goto Top