Klasseinndeling – venstresiden er imot, men gjør det selv

Klasseinndeling – venstresiden er imot, men gjør det selv

En av utfordringene vi fortsatt har i norsk skolevesen er at vi er for dårlige på å se på elevene som selvstendige enkeltindivider med sine styrker og svakheter. Det er hevet over enhver tvil at ingen elever er like, noe som gjør at Arbeiderpartiet og resten av vestresidens mål om enhetsskolen har feilet. Tanken om at alle skal gjennom den samme «kverna», lære det samme til samme tid, på samme måte osv. er feilslått. Jeg er derfor en sterk tilhenger av at elever i langt større grad enn i dag skal få undervisningen basert på deres individuelle nivå. Det at en klasse på 30 elever med meget forskjellig kunnskapsnivå i dag skal lære det samme er uheldig. Undervisningen blir i alt for stor grad da rettet mot gjenomsnittseleven og dermed fungerer ikke undervisningen optimalt for de svakeste og sterkeste elevene i det enkelte faget. I utgangspunktet er jeg skeptisk til å snakke om såkalt svake elever da jeg mener det ikke eksisterer. For alle elever er gode på noe og svake på noe annet. Lærernes oppgave må være å finne styrkene til de såkalt svake elevene sånn at de også kan videreutvikle sine styrker og skaffe seg mer selvtillit.

Venstresiden i norsk politikk har hele tiden arbeidet imot nivåinndeling i skolen da de har sagt at det fort kan være stigmatiserende og videreføre et forskjellig kunnskapsnivå. Selv mener jeg det er bedre for både de svake og de sterke elevene at de kan få en undervisning som er tilpasset deres nivå sånn at alle får mest mulig faglig utbytte av undervisningen. Dette vil kunne løfte de såkalt svake elevene på en langt bedre måte enn om de må sitte i et klasserom der de ikke forstår noe av undervisningen og dermed henger enda mer etter. Elevene burde derfor i større grad bli delt opp etter faglig dyktighet i de enkelte fag og også innen de enkelte fagene. En elev kan f.eks. være meget god på brøkregning, men dårlig på algebra. Jeg synes derfor det var litt artig å se at partiet Rødt kjemper imot dette, men samtidig deler de opp sine egne tillitsvalgte etter kunnskapsnivå. Hvorfor er det greit at de gjør det selv, men vil nekte skolene å gjøre dette?

Goto Top