Kast ut utenlandske voldtektsmenn

Kast ut utenlandske voldtektsmenn

Natt til søndag ble fire kvinner overfalt og voldtatt i Oslo sentrum og mye tyder på at voldtektsmennene var innvandrere. I en rapport fra Politiet i 2009 kom det frem at samtlige overfallsvoldtekter de siste tre årene var begått av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn. Kristin Spitznogle går nå derfor ut og krever at utenlandske voldtektsmenn må kastes ut av landet. Dette er et gammelt FrP forslag som jeg nå er glad for at flere og flere støtter. Det burde være en selvfølge at en utenlansk voltektsmann som ødelegger livet til en uskyldig person skal bli kastet ut så fort straffen er sonet. Helst bør vi få til soningsavtaler med andre land sånn at f.eks. en Pakistansk voldtektsforbryter som blir dømt i Norge må sone straffen i sitt hjemland. Dette vil være betydelig rimeligere for Norge, pluss at norske fengsler oppleves som et fint feriehotell for flere innvandrere og ikke som en straff. En annen fordel er at vi får de raskest mulig ut av landet og dermed kan redusere soningskøene i Norge. Vi vet at hele 6 av 10 som er varetektsfengslet er utlendinger og at tallet dessverre er økende. Totalt er hver tredje innsatt i Norske fengsler innvandrere noe som er skremmende høyt med tanke på at innvandrere utgjør 11,4% av befolkningen noe som viser at de er betydelig overepresentert på kriminalstatistikken. Når vi i tillegg vet at antall innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn kommer til å stige betydelig i årene fremover med dagens naive innvandringspolitikk er dette skremmende. Her er SSB sin fremskrivning av innvandrerbefolkningen i årene fremover.

SSB sin fremskrivning av innvandrerbefolkningen med dagens politkkk

Selvfølgelig og heldigvis er det store flertallet av innvandrere lovlydige mennesker som også rammes av de som er kriminelle. Hvis FrP får gjennomslag for en betydelig strengere innvandring og integreringspolitikk der vi stiller krav til de som kommer, og samtidig sørger for at de som er kriminelle blir sendt rett ut vil dette hjelpe alle de lovlydige innvandrerne. Jeg synes det derfor er synd at lederen i det såkalte Antirasitiske senteret, Kari Helene Partapuoli går imot Spitznogle og FrP sitt forslag om å sende ut utenlanske voldtektsforbrytere. Partapuoli faller i den fellen som de andre politiske partier har vært i i flere år ved å synes mest synd på voldtektsmannen og sette hans behov og ønsker forran hensynet til offeret og resten av samfunnet. Hun sier tvert imot at voldtektsmenn bør få bli i Norge da vi er bedre på å behandle de enn man er i mange andre land. Lærdommen hennes vil altså være at hvis du er innvandrerer i Norge og får avslag på din søknad om oppholdstillatelse så kan du bare voldta en, så skal du få være i landet vårt. Sånn kan vi ikke ha det og det er på tide å sette en stopper for den naive og snillistiske innvandringspolitikken som har blitt ført i Norge.

Goto Top