Skam deg helseminister Støre

Skam deg helseminister Støre

Rusbehandlingstedet Phoenix Haga har gjennom mange år reddet livet til mange rusmisbrukere og har meget gode resultater å vise til. De har en stund vært truet med nedleggelse da regjeringens forlengede arm helse sør-øst ikke vil gi de nytt anbud. Dette skapte betydelig medieoppmerksomhet da det er helt sprøtt at man skal legge ned behandlingsplasser all den tid vi har mangel på behandlingsplasser. Dette passer inn i regjeringen sin kamp mot alt som ikke er eid av det offentlige og som følger deres A4 mal. Phoenix Haga eies av en privat stiftelse og er således non profit, men allikevel velger regjeringen å si nei til deres tilbud for å hjelpe mennesker ut av et rushelvete. Mange trodde at Phoenix Haga var reddet da regjeringen etter press snudde i desember i fjor. Ikke nok med at de hevdet at de nå hadde reddet Phoenix Haga, de sendte også flere fremtredende lokalpolitikere, Ordfører og Stortingsrepresentant ut med blomster med pressen på slep. Nå var behandlingstilbudet reddet var budskapet deres.

Phoenix Haga

Nå noen måneder etter ser vi fasiten og regjeringen og Helse sør-øst fornyer ikke avtalen med Haga og dermed tyder mye på nedleggelse om kort tid. Argumentet til helseminister Jonas Gahr Støre denne gangen er at lovverket/byråkratiet hindrer de å gi de å inngå ny avtale med Phoenix Haga. Det som provoserer med meg denne uttalelsen er at det er et forsøk på å snakke seg bort. Hvem er det som lager lover og regler i Norge? Jo, det er det Storting og Regjering som gjør. Hvis man ser at lover, regler og byråkratiet ikke er fornuftig er det politikernes plikt å endre disse lovene noe Støre og Regjeringen ikke gjør her. Dette viser tydelig at Regjeringen her er mer opptatt av systemer enn å få hjulpet rusavhengige mennesker tilbake til livet. Skam deg Gahr Støre og sørg for å redd Phoenix Haga nå.

Goto Top