Ja til lukkede asylmottak

Ja til lukkede asylmottak

Moss Avis har avdekket at 22 asylbarn har forsvunnet fra mottak i Østfold siden januar i fjor. Dette er skremmende tall, da ett forsvunnet barn er ett for mye. Dette er sårbare barn som enten er såkalte ankerbarn, altså sendt av sine foreldrene til Norge i håp om at de får asyl, for så at resten av familien kommer på familiegjenforening noen år senere, ellers kan det være at dette er barn som har et reellt behov for beskyttelse i Norge. Når hele 22 barn har forsvunnet kun i Østfold er dette skremmende. Har barna blitt utsatt for menneskehandel? Hvor er de nå?

Når vi i tillegg vet at mange tusen voksne asylsøkere rømmer fra asylmottakene og lever illegalt «under jorden» i Norge, utgjør dette både et menneskelig og samfunnsmessig problem og risiko vi ikke kan akseptere. Fremskrittspartiet har tidligere foreslått lukkede asylmottak slik at vi har kontroll på hvor asylsøkerne er frem til vi får avklart deres identitet og om de har krav på opphold i Norge eller om de er grunnløse asylsøkere som skal sendes ut. Hadde vi hatt lukkede asylmottak kunne denne prosessen gått betydelig raskere. Vi kunne beskyttet barna og vi kunne lettere fått transportert ut det store flertallet som er grunnløse asylsøkere.

Noen hevder at dette vil være å fengsle mennesker uten lov og dom. Dette mener jeg blir helt feil. Vi snakker her om en menneskegruppe som frivillig reiser til Norge og frem til man vet identiteten og om de har lov til å være her burde det være en selvfølge at de var i lukkede mottak. Flere andre land har i dag lukkede mottak med gode resultater å vise til.

Det at et land kun ønsker at personer med lovlig opphold er i landet burde ikke overraske noen. Det er en grunn for at vi i dag har grensekontroll der personer uten gyldige identifikasjonspapirer og evt. visum blir nektet adgang til Norge.

Med lukkede mottak sikrer vi oss mot at barn frivillig og ufrivillig forsvinner fra asylmottakene. Vi sikrer oss også mot at personer med avslag på sine asylsøknader går «under jorden» og lever illegalt i Norge.

Goto Top