Internasjonalt sosialkontor

Internasjonalt sosialkontor

Debatten om romfolket pågår for fult og jeg forstår innbyggernes frustrasjon over manglende handlekraft blant norske politikere. Det siste som har kommet frem nå er at romfolket kan ha rett på å få dekket reisekostnadene hjem til Bulgaria og Romania. Dette vil kunne bety at vi får enda flere Romfolk som velger å benytte sommeren til å komme til Norge for å tigge og ifølge politiet bedrive kriminell aktivitet. Hvilke annet land velger å betale hjemreisen til folk som frivillig kommer til Norge om sommeren og hvilke signal er det vi da sender ut? Vi skal selvfølgelig passe oss for å behandle romfolket som en gruppe da de som alle andre har krav på å bli behandlet som enkeltindivider. Samtidig kan ikke Norge være et internasjonalt sosialkontor for enkeltindivider fra hele Europa. Hvis man vil komme til Norge for å arbeide og integrere seg i det norske samfunnet er det helt greit, men å komme for å tigge og bedrive kriminell aktivitet er ikke greit og da må vi selvfølgelig ikke oppmuntre de til å komme gjennom å gi de velferdsgoder og gratis transport.

Goto Top