Hvem stemte for eiendomsskatt på kabel TV ?

Hvem stemte for eiendomsskatt på kabel TV ?

I går skrev jeg om Moss kommune som nå har innført eiendomsskatt på kabel TV og fiber. Dette håpløse forslaget har heldigvis skapt debatt. Jeg tok umiddelbart kontakt med vår Ulf Leirstein(FrP) som er 1. nestleder i Stortingets finanskomite. Han var enig at e-skatt på kabel TV og fiber er en meget håpløs ide og han tar nå saken opp med finansminister Sigbjørn Johnsen(AP). Helst så håper jeg at FrP snart får gjennomslag for vårt forslag om å avskaffe eiendomsskatteloven sånn at ingen kommuner kan innføre denne sterkt usosiale skatten. Frem til vi har fått fjernet all eiendomsskatt må vi stoppe alle utvidelsene vi nå ser av eiendomsskatten der politikere og byråkrater leter med lys og lykter etter flere områder man kan kreve inn eiendomsskatt på.

Å få fjernet/endret eiendomsskatteloven på Stortinget tar dessverre litt tid, derfor fremmer jeg nå umiddelbart forslag i Moss Bystyre om at Moss kommune omgjør vedtaket om å kreve inn eiendomsskatt på kabel TV og fiber. I samme forslag vil jeg fremme forslag om at det er uaktuelt for Moss kommune å gå videre med planene om å innføre e-skatt på båtplasser og flytebrygger.

Etter at saken sprakk i media har flere politikere fra flere partier sagt at de synes det er underlig at det nå innføres eiendomsskatt på kabel TV og fiber. Det eneste partiet som offentlig har sagt at de er tilhengere av e-skatt på kabel tV og fiber er Venstre. Moss AP sin Ordførerkandidat Tomas Colin Archer hevder i avisen at vedtaket er underlig, men at det var et enstemmig vedtak i skattetakstutvalget. Det han ikke nevner er at skattetakstutvalget består av tre politikere, to fra AP og en fra Høyre. AP har altså rent flertall i dette utvalget og fikk dessverre støtte fra Høyre når de vedtok å innføre denne utvidelsen av eiendomsskatten. Jeg ser derfor frem til Bystyret skal ta stilling til mitt forslag om å oppheve dette vedtaket. Mitt håp er at presset på de partiene som støttet dette vedtaket videreføres sånn at de snur og støtter mitt forslag. For det er helt håpløst og er en skremmende skattekåthet hvis dette vedtaket blir stående.

Hvis du ønsker å lese protokollen fra skattetakstutvalget finner du den her. Oversikt over medlemmene i utvalget finner du her.

Goto Top