Hvem har ansvaret?

Hvem har ansvaret?

I dag kom 22. julikommisjonen med sin rapport og det grufulle som skjedde for et drøyt år siden. Jeg har ikke rukket å lese hele rapporten enda, men jeg har fått lest en god del og fulgt med på flere av pressekonferansene. Det er bra vi får en grundig debatt for å få en enda bedre beredskap i fremtiden. Det at rapporten er ærlig og usminket er veldig bra, selv om det må være tøft for flere. Det jeg misliker når jeg hører debatten er at veldig mye av kritikken går på den enkelte politimann og kvinne. Selvfølgelig kunne politi og andre gjort en bedre jobb når man ser det hele i etterkant, men her snakker vi faktisk om mennesker som helt brått sto midt i en uvirkelig situasjon der man ikke hadde oversikt over hva man stod ovenfor. Jeg er sikker på at hver enkelt politimann og kvinne gjorde det beste de kunne og de fortjener heder og ære for at de hver eneste dag satser sitt liv og helse for å sikre sikkerheten til alle oss andre.

Hvem ligger så ansvaret hos? Ansvaret i enhver organisasjon eller bedrift ligger og må ligge hos den øverste ledelsen, i dette tilfellet Regjeringen. Det er de som er ansvarlig for at politiet har de nødvendige ressurser, lover og hjemler til å ivareta innbyggernes sikkerhet. Vi får ikke et politi som gjør en bedre jobb enn de rammebetingelsene deres sjefer, regjeringen og Stortinget faktisk gir de. Når man går så grundig gjennom en hendelse som denne vil man alltid finne feil og mangler og ingen forventer at Regjeringen alltid gjør absolutt alt perfekt og sikrer at feil og rutinesvikt aldri kan skje. Samtidig er det nå viktig at Regjeringen faktisk tar ansvaret, også for det som ikke gikk bra. Regjeringen bør være ærlige å fortelle innbyggerne om hvorfor de ignorerte flere advarsler om alvorlige sikkersmangler på flere områder. Hvorfor har Regjeringen valgt å la politiet la sine helikoptere være på bakken pga. mangel på personell og penger? Dette er bare noen av flere områder vi må gå grundig gjennom i tiden fremover.

Ansvaret for 22. juli ligger kun hos en enkelt person og alle folkene i politiet, helsevesenet og ikke minst de frivillige gjorde så godt de kunne og de fortjener heder og ære for dette. Ansvaret for beredskap og evt. feil og mangler ligger hos de øverste ansvarlige og det er kvalmende hvis den øverste ledelsen nå prøver å skyve dette ansvaret ned på de som utførte oppdrag på vegne av sine ledere.

Goto Top