Hva med å støtte det du er for?

Hva med å støtte det du er for?

I juni skrev jeg bloggposten «Forslag fra FrP: Nedstemt – Forslag fra andre: Vedtatt». Den bloggposten handlet om at jeg fremmet følgende forslag i Østfold fylkesting for noen år siden, som ble latterliggjort, kritisert og nedstemt av alle de andre partiene:

«Østfold fylkeskommunen innfører forbud mot bruk av heldekkende plagg som skjuler ansiktet på våre videregående skoler»

De samme partiene vedtok følgende forslag noen år senere:

«Elevene skal ikke bruke plagg som helt eller delvis dekker elevenes ansikt»

Som du ser er disse to forslagene nesten identiske og det var nok et eksempel på at gode forslag fra FrP blir nedstemt, for så å bli tatt opp igjen noen år senere.

Nå har vi fått enda et eksempel på denne håpløse praksisen fra de øvrige partiene. For et drøy år siden fremmet FrP et forslag på Stortinget om at norske tollere skal kunne benytte blålys på lik linje med sine svenske kollegaer. Dette for å unngå at en smugler kunne komme seg unna ved å kjøre raskere enn fartgrensen, for så lenge tollerne ikke hadde blålys var de forpliktet til å følge fartsgrensen. Dette har FrP ment at har vært et eksempel på norsk idioti og fremmet derfor forslag om å gjøre noe med det.

Regjeringen hudflettet forslaget og her er noen av reaksjonene:

Eksempel nr. 1

Eksempel nr. 2

Eksempel nr. 3

Dette er bare noen av mange eksempler på utsagnene Regjeringen da kom med. Da Stortinget skulle stemme over FrPs forslag for et drøyt år siden endte det med at kun FrP stemte for å la tollerne benytte blålys. Overraskelsen var derfor stor i dag når finansminister Sigbjørn Johnsen kunne skryte av at Regjeringen nå har bestemt seg for å utstyre tollerne med blålys og han fremhever viktigheten av dette. Det er selvfølgelig bra at Regjeringen har fått opp øynene i denne saken, men hvorfor kunne de ikke bare stemme for vårt forslag for et drøyt år siden i stedet for å stemme ned forslaget kun fordi det kom fra Fremskrittspartiet?

Goto Top