Hinsides en hver fornuft med boikott

Hinsides en hver fornuft med boikott

AP i Moss valgte sammen med SV og Rødt å boikotte Ryanair og innføre forbud mot at ansatte skulle benytte Ryanair også i de tilfellene Ryanair var rimeligst for kommunen. Dette skapte mye debatt da dette i praksis betyr at Moss kommune har gått til boikott av Moss lufthavn Rygge. Signaleffekten av denne boikotten kan være til stor skade da mange som kunne tenkte seg å etablere seg på og rundt flyplassen fort må lure på om de bør investere i nærheten av flyplassen når kommunen velger å gå til det som i praksis er en boikott mot flyplassen. Denne saken har jeg skrevet om tidligere, noe du kan lese her.

 

 

Noen har prøvd å få fylkeskommunen som også er styrt av AP til å gå til en tilsvarende boikott mot Ryanair/Moss lufthavn, noe de heldigvis ikke har fått gjennomslag for. Jeg ble derfor meget glad da jeg i Moss Avis kunne lese at Fylkesordfører Ole Haabeth(AP) uttaler:  «det ville være hinsides en hver fornuft å oppfordre til boikott av en så viktig næringskilde i regionen.»

Her er jeg helt på linje med Fylkesordfører Haabeth og jeg håper han kan få sine partifeller i Moss på bedre tanker.

Goto Top