Hev tollgrensen nå

Hev tollgrensen nå

Siden 1975 har alle nordmenn kunne kjøpe varer for 200 kroner i utlandet uten at disse varene ble avgiftsbelagt. Dette er en god ordning, spesielt med tanke på den økte netthandelen vi har hatt de siste 10 årene. Utfordringen er at tollgrensen har stått stille siden 1975 uten å bli justert opp i takt med vanlig lønns og prisvekst. Flere partier har lovet å rette opp i dette, men så fort de har kommet i regjering så har de brutt dette løftet. Jeg er derfor glad for at FpU nå har lansert kampanjen «Hev tollgrensen nå!». Det burde vært en selvfølge at denne ble indeksregulert, men det som nå har skjedd er at grensen i praksis har blitt betydelig redusert.

I en drømmeverden hadde vi ikke trengt tollgrenser i det hele tatt da vi burde hatt fri konkurranse også utover landegrensene. Innenfor dagens system er det selvfølgelig en utfordring å fjerne tollgrensen helt, dette da det ville vært veldig konkurransehemmende for norske firmaer som måtte betalt avgifter, mens de utenlandske slapp denne kostnaden. Frem til vi får full frihandel uten politiske hindringer bør allikevel heves betydelig så vi får en mer smidig ordning på lik linje med det som var intensjonen i 1975.

Goto Top