Halalmat på fly

Halalmat på fly

Jeg har flere ganger skrevet om flere innvandrere og særdeles muslimer som kommer med krav om at Norge skal tilpasse seg deres levesett og ønsker. Det er farlig å godta at enkeltgrupper skal få egne særordninger da vi i Norge må ha et sett med lover, regler, plikter og rettigheter uavhengig av religion og etnisitet. Krav om muslimsk mat i fengselet har allerede blitt fremmet og har faktisk blitt delvis gjennomført.

Det kommer nå frem at leverandøren SAS benytter til matlevering nå vurderer at all mat de tilbyr skal være halal. Et privat selskap må selvfølgelig selv få vurdere hva slags mat de ønsker å servere, men jeg er allikevel motstander av halalmat på fly. For det første er halalslakting etter min mening dyremishandling ved at blodet skal tappes før dyret er dødt. For det andre så er jeg motstander av at et statseid flyselskap som SAS(eid av Norge, Sverige og Danmark) skal tvinge på oss alle halalmat. Krav om halalmat er et særkrav om at alle må endre seg for å tilpasse seg våre nye landsmenn. Dette er jeg sterkt uenig i.

SAS bør fortsatt servere vanlig flymat uavhengig om det er gris, sau, fisk, storfe osv. Så får det være opp til hver enkelt av oss om vi ikke ønsker å spise maten som serveres.

Oppdatert: Hvis SAS innfører halalkjøtt skaper det problemer for Sikher.

Oppdatert: SAS går nå ut og avviser at de kun vil serverer halalmat. Dette er en fornuftig avgjørelse av SAS og jeg håper de virkelig mener det

Goto Top