Høyre og AP vil overvåke deg

Høyre og AP vil overvåke deg

Debatten rundt EU sitt DLD(Datalagringsdirektivet) har pågått en stund nå. Jeg tror alle er enig i at politiet må få bedre virkemidler for å håndtere alvorlig kriminalitet og terror. Debatten handler nå om hvordan dette skal ivaretas og AP har vært i front for å få innført DLD i Norge til tross for sterke protester fra FrP, KrF, V, SV og SP. I Norge har vi hatt et prinsipp som går ut på at hver enkelt av oss er uskyldig inntil det motsatte er bevist. DLD endrer på dette viktige prinsippet da samtlige innbyggere i Norge nå skal overvåkes av staten. Her er noe av det DLD legger opp til:

 • Hvem du ringer eller sender SMS til
 • Hvem som ringer til deg eller sender SMS til deg
 • Når samtalen finner sted
 • Hvor lenge samtalen varer
 • Når og hvor mobilen din kobler seg til internett. Dette medfører i praksis en overvåking av hvor du er til enhver tid
 • Når du logger deg av og på internett
 • Når du sender e-mail
 • Hvem du sender e-mail til
 • Hvem du mottar e-mail fra

Alt dette og mye mer legger DLD opp til at skal lagres og AP ønsker at dette skal lagres i 12 måneder. Siden alle de andre partiene har sagt klart nei til denne overvåkingen er det Høyre som har sittet med nøkkelen i denne saken. Til tross for at partidemokratiet i Høyre er imot valgte Stortingsgruppen til Høyre i dag å si ja til DLD. Riktignok har Høyre forhandlet seg frem til at lagringstiden skal reduseres til 6 måneder, men saken er like ille av den grunn.

Det er mange grunner til at jeg er meget skeptisk til DLD noe jeg har skrevet om tidligere, men jeg skal ramse opp noen her:

 • En overvåking av samtlige innbyggere er et grovt overgrep
 • Overvåkingen kan i høyeste grad misbrukes
 • Om jeg f.eks. ringer eller sender mail til en psykolog, lege, anonyme alkoholikere etc. ønsker jeg ikke at dette skal overvåkes av staten
 • En såpass massiv overvåking av innbyggerne kan misbrukes av spioner og terrorister. Selv forsvaret i Norge har advart mot DLD med denne begrunnelsen
 • Kildevernet svekkes betydelig. Hvis man ikke lenger kan varsle politi, media etc. anonymt om forhold kan dette skade kampen mot kriminalitet betydelig. Si at en nær medarbeider av en ansatt i justisdepartementet mistenker at justisministeren gir hemmeligstemplet informasjon til en annen nasjon eller søker på barneporno på nettet. Tør denne personen da å varsle politi/PST om dette når man ikke lenger kan være anonym?

Som jeg startet med vil jeg øke politiets ressurser betydelig og gi politiet langt flere virkemidler enn i dag. Men vi kan ikke godta at samtlige innbyggere i Norge skal overvåkes på denne måten. Det at Høyre nå velger å støtte AP i dette og dermed sikrer at denne massive overvåkingen finner sted synes jeg er veldig synd. Det er også synd at Høyre nekter partidemokratiet å avgjøre denne saken, de velger heller å tvinge gjennom tidenes overvåkingsreform bli presset gjennom. Hvis vi får en FrP og Høyre regjering etter neste valg forventer jeg at dette er en sak FrP må presse på for å få omgjort.

Goto Top