Griske og maktkåte politikere

Griske og maktkåte politikere

Jeg har tidligere skrevet om maktkåte politikere på denne bloggen. Politikere liker ofte å styre over innbyggernes liv gjennom lover og regler. Mange politikere ønsker derfor å kreve inn mest mulig av pengene folk flest har tjent gjennom ærlig arbeid. Norge har som kjent et meget høyt skatte- og avgiftsnivå, noe som gjør at mange ikke klarer å leve av egen inntekt. Jeg mener det er direkte umoralsk at politikere skal styre så mye av folks flest sine egne penger.

Vi må selvfølgelig ha noe skatte- og avgiftsinntekter for å finansiere viktige velferdsgoder, men vi trenger vel ikke å ha noen av verdens høyeste skatter og avgifter? På statsbudsjettet for 2008 krevde man inn i underkant av 900 milliarder kroner i skatter/avgifter. Tar jeg med alle inntektene staten hadde i 2008 så fikk man inn 1036 milliarder kroner til å benytte på velferd. Utgiftssiden til staten var på 771 milliarder noe som betyr at staten i 2008 gikk med et overskudd på hele 344 milliarder kroner. Det er selvfølgelig bra å spare til dårligere tider, men en betydelig del av dette burde blitt brukt til å investere i fremtidig infrastruktur som vei og jernbane, noe som dessverre kun Fremskrittspartiet ønsker.

Uavhengig av dette viser det betydelige overskuddet Norge årlig har at det ikke er behov for skatte- og avgiftsøkninger, tvert imot. Norge bør redusere skatter og avgifter betydelig. Dette ville bedret vår konkurranseevne opp mot utlandet og i tillegg sørget for at langt flere kan leve av sin egen inntekt. Men i bunn og grunn handler dette om moral. Med dette mener jeg at penger folk tjener på lovlig måte skal i størst mulig grad beholdes av den enkelte og skatte- og avgiftskåte politikere bør holde fingrene sine langt unna lommeboken vår. Vi er villig til å betale nødvendig skatt og avgift for viktige velferdsgoder, men jeg sier blankt nei til ytterligere skatte- og avgiftsøkninger når Norge går med dundrende overskudd hvert eneste år. Politikerne burde heller se på utgiftssiden, og det sløseriet som skjer der.

Goto Top