Greit å føde i drosje

Greit å føde i drosje

Ofte drukner julens budskap i gaver, mat og andre hyggelige ting som er hyggelig og bra for oss alle. Men julens hovedbudskap stammer fra en fattig familie på som skulle føde et barn i en låve i Betlehem. Det får meg til å tenke på den store debatten vi har nå i forbindelse med Regjeringens ønske om å legge ned fødetilbudet på flere sykehus. Dette vil bety at mange mennesker vil få flere timers reisevei når de skal føde. Dette er i strid med Regjeringens løfter om at ingen lokalsykehus skal legges ned.

Det som overrasker meg er den arrogante holdningen Arbeiderpartiet har vist i denne saken som virkelig bekymrer mange innbyggere over hele landet. Toppen av arroganse kommer fra Arbeiderpartiets Jorunn Eide Kirketeig som sier følgende: «– Dei tilfella der det er fare på ferde, veit ein gjerne om, og desse fødslane tek gjerne tid. Dei som kjem fort i ein taxi eller ein bil, går bra»

Det at hun mener det ikke er noe problem at enkelte får en så lang reisevei at flere fødsler vil skje i en bil er skremmende. Jeg har av naturlige grunner aldri vært gravid, men det sier seg selv at når en fødsel nærmer seg så er man bekymret og trenger mest mulig trygghet og sikkerhet. Ingen fødsler er like, noen barn blir født like etter at veene har begynt, mens andre fødsler tar flere dager. Det er derfor viktig at vi har et forsvarlig fødetilbud noe vi ikke får hvis langt flere gravide må reise i mange timer for å komme til nærmeste sykehus.

Goto Top