Gratulerer med dagen!

Gratulerer med dagen!

Gratulerer med dagen!

Fremskrittspartiet vil gratulere alle arbeidstakere med dagen. 1. mai har dessverre gjennom alt for mange år blitt misbrukt av enkelte politiske partier til å fremme deres politikk i stedet for å være en dag for alle arbeidere uavhengig hvilke politisk syn man har.
For Fremskrittspartiet er 1. mai en dag for alle arbeidere i Norge. Det at folk har forskjellige løsninger på hvordan vi kan skape et enda bedre samfunn er bra. Da kan vi nemlig få diskutert de forskjellige løsningene så kan hver enkelt selv avgjøre ved valg hvilken politikk man ønsker.
Fremskrittspartiet mener at vi har den politikken som gavner folk flest mest. Det som er trist å se er at deler av pampeveldet i LO er mer opptatt av å hjelpe sitt parti til et godt valgresultat enn til å kjempe for sine medlemmers interesser.
Dette har kommet tydelig frem når LO og deres organisasjoner setter en historisk rekord i pengeoverføringer til Arbeiderpartiet. Jeg synes det er skammelig at de bruker medlemmenes penger til å støtte et bestemt politisk parti selv om medlemmene deres stemmer på alle mulige partier.
Det er ikke bare den meget betenkelige pengestøtten som er problematisk, det er enda mer problematisk når LO-ledelsen støtter Ap i sine politiske løsninger selv om det ikke gavner deres medlemmer.
Vi ser det når LO-ledelsen i sin tid ga Ap støtte i den såkalte pensjonsreformen der hovedhensikten var å kutte pensjonene til dagens og fremtidige pensjonister betydelig.
Hadde LO -ledelsen kjempet for sine medlemmer hadde de heller støttet FrPs kamp for at landets pensjonister skal få samme inntektsutvikling som resten av samfunnet.
Vi ser også at LO-ledelsen har støttet opp under Ap sine uansvarlige forsøk på å liberalisere norsk innvandrings- og integreringspolitikk. Norge har et av verdens beste velferdssystemer, noe som gjør Norge til et attraktivt land å komme til. Vi vet at flere innvandrergrupper i snitt har en lavere yrkesdeltakelse og høyere uttak av velferdsytelser enn den øvrige befolkningen. Innvandring er kostbart. Derfor sier det seg selv at om man har en for høy innvandring så vil velferdsstatens fremtid kunne være i spill.
Jeg er glad for at vi har en handlekraftig regjering med FrP i spissen som har fått stoppet disse uansvarlige forsøkene og heller innført en av Europas strengeste innvandrings- og integreringspolitikker. FrP tror ikke at det er i vanlige arbeidere sine interesser at vi får svenske tilstander i Norge, der gode og nødvendige velferdsgoder må reduseres for å finansiere en uansvarlig innvandringspolitikk. FrP og regjeringen har heller økt hjelpen betydelig i nærområdene da vi på den måten kan hjelpe langt flere mennesker uten å ødelegge det norske samfunnet.
Vanlige arbeidere som står opp hver morgen og drar på jobb fortjener å beholde mer av pengene de tjener i stedet for at politikerne tar inn urimelig mye i skatter og avgifter. Med FrP i regjering har vi fått redusert det totale skatte- og avgiftstrykket. AP hevder at dette kun har gått til de rikeste, men det de ikke nevner er at en vanlig familie med middels inntekt har fått ca. 8000 kroner per år i redusert skatt.
Det er mulig det er småpenger for Støre og Ap-toppene, men jeg tror mange vil mene at 8.000 kroner utgjør en forskjell.
Det at Ap og LO mener dette ikke har betydning for folk flest viser bare hvor fjernt de er fra en vanlig småbarnsfamilie med lav inntekt. Det at LO i stedet støtter AP i kampen for å øke skattene, ikke bare for de rike, men også for helt vanlige arbeidere synes jeg er trist.
Ap og LO hevder også at FrP i regjering bruker opp oljefondet som de mener kun skal spares til fremtidige generasjoner. Det er direkte feil. Da FrP kom i regjering var oljefondet på 4 714 milliarder kroner, nylig passerte det 8.000 milliarder kroner. Selv om vi har hatt en historisk høy vekst i oljefondet, har vi samtidig brukt mer oljepenger på tidenes vei- og jernbanesatsing, sykehus, skoler og annen offentlig infrastruktur. Jeg forstår virkelig ikke hvorfor LO og AP nå kjemper for å bruke mindre oljepenger i Norge og mer oljepenger i utlandet.
Jeg har respekt for at folk har forskjellig politisk syn. Jeg synes imidlertid det er synd at LO ikke har det og heller velger å være Ap sitt forlengede talerør, i stedet for å kjempe for sine medlemmers interesser uavhengig hvilke parti som er enig med dem i den enkelte saken. Jeg personlig tror som sagt ikke det gavner LOs medlemmer om finansminister Siv Jensen blir byttet ut med MDGs Rasmus Hansson, om innvandringsminister Sylvi Listhaug blir byttet ut med Aps Hadia Tajik eller om samferdselsminister Ketil Solvik Olsen blir byttet ut med SVs Audun Lysbakken.
Gratulerer med dagen til alle arbeidere uavhengig hva dere stemmer!
Goto Top