Gjennomslag i kampen mot mobbing

Gjennomslag i kampen mot mobbing

Alt for ofte velger de andre partiene å stemme imot Fremskrittspartiets forslag, ikke nødvendigvis fordi forslagene er dårligere, men fordi forslagene kommer fra Fremskrittspartiet. Heldigvis så hender det ofte at de andre partiene snur og støtter forslagene til Fremskrittspartiet, men da gjerne ti år etter at vi fremmet forslagene. Dette gjelder ikke bare på nasjonalt nivå, jeg har mange eksempler på dette fra fylkespolitikken i Østfold og i lokalpolitikken i Moss.

Jeg har alltid prioritert kampen mot mobbing høyt og har vært veldig utålmodig og frustrert over at de andre partiene i stor grad sitter passive og ser på mobbingen uten å ta nye grep for å få redusert mobbingen. Et stort problem er at mobbeofferet og den som mobbeer ofte går på samme skole og også ofte i samme klasse. Det betyr at offeret daglig må møte den som gjør livet hans/hennes til et helvete og i stor grad ødelegger oppveksten. Jeg foreslo derfor i 2006 at ved gjentatte alvorlige mobbeepisoder og etter at alle andre tiltak er prøvd ut så bør mobberen tvangsflyttet til en annen klasse eller i ytterste konsekvens måtte flytte til en annen skole. Dette forslaget fremmet jeg etter å ha blitt kontaktet av flere foreldrene til mobbeoffere som hadde valgt å bytte skole for barna sine for at de skulle komme seg bort fra den/de som utførte mobbingen. Dette skjedde også i samråd med enkelte lærere som mente at det beste var at mobbeofferet byttet skole. Dette gjorde og gjør meg fortsatt meget provosert, da det er mobberen som burde byttet skole, ikke offeret.

Da jeg fremmet forslaget skapte det en stor storm i media og jeg ble stort sett kritisert fra alle kanter i den offentlige debatten. Heldigvis ble jeg kontaktet av flere foreldrene som var meget takknemmelig for mitt forslag. Jeg har samlet opp noen av de negative reaksjonene som da kom:

  • Moss Avis mente på lederplass at forslaget mitt var «livsfjernt», «lite gjennomtenkt», «forslaget er å kurere tannverk med globoid» osv.
  • Leder i kommunalt foreldreråd Oddbjørn Braaten mente at forslaget mitt var et «gufs fra fortiden»
  • SV mente at forslaget var «skremmende og totalt uaktuelt» da det var å «skyte spurv med kanoner»
  • AP kalte forslaget for «lite gjennomtenkt» og et «markeringsforslag»
  • Høyre mente at forslaget bare ville flytte problemet og at det derfor var et lite gjennomtenkt forslag

Dette er bare noen av reaksjonene jeg fikk på et forslag jeg fremmet for å bedre situasjonen for de som daglig blir trakassert og mobbet. Dessverre så valgte de andre partiene å stemme imot mitt forslag uten å fremme et eneste forslag selv som kunne bedre situasjonen for mobbere. De brukte talertiden i Bystyret til å kritisere Fremskrittspartiet og undertegnende, med tildels sterke ord og utrykk.

Nå på torsdag fremmet jeg forslaget på nytt i håp om å få til en bred og god debatt rundt dette viktige temaet. Jeg fremmet da følgende forslag:

«Ved gjentatte mobbetilfeller og etter andre tiltak er utprøvd vil skolen vurdere om mobberen skal måtte bytte klasse/skole

Forslaget skapte ikke så mye debatt denne gangen, og da vi kom til votering så stemte samtlige partier for mitt forslag. Forslaget er identisk som det forslaget jeg fremmet i 2006 som da skapte enormt mye støy, kritikk og latterligjøring. Nå stemte samtlige partier for mitt forslag noe som viser at verden heldigvis går fremover. Jeg synes de andre partiene burde skamme seg for deres totale avvisning av mitt forslag i 2006 og det er underlig, men selvfølgelig gledelig at de støttet forslaget fire år senere.

Goto Top