Georg Apenes truer med utmeldelse

Georg Apenes truer med utmeldelse

Vanligvis kommenterer jeg ikke andre politikeres eventuelle utmeldelser, men jeg gjør nå et unntak. Tidligere Stortingsrepresentant for Høyre og tidligere direktør i Datatilsynet truer nå med å melde seg ut av Høyre hvis partiet bidrar til at Datalagringsdirektivet(DLD) blir en realitet. Jeg har tidligere skrevet om hvorfor jeg er en sterkt motstander av DLD da jeg blir skremt av tanken på at samtlige innbyggere i Norge skal overvåkes og ikke bare de kriminelle. DLD vil innebære en vesentlig brudd med den liberale rettstat som er klar på enkeltindividenes frihet og at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Regjeringen med AP i spissen jobber nå for å innføre DLD i Norge, men heldigvis har SV og SP tatt dissens og støtter nå FrP, KrF og Venstre som sier klart nei til DLD. Det betyr at det er Apenes sitt parti Høyre som sitter på nøkkelen da AP er avhengig av Høyre sine stemmer for å få direktivet gjennomført i Norge. Georg Apenes har i alle år vært en klar forkjemper for individenes rettigheter opp mot en stat som stadig ønsker mer overvåking av oss innbyggere. Det er derfor ikke overaskende at han nå truer med å melde seg ut av Høyre hvis de innfører DLD. Men egentlig er det de av Høyre sine representanter som stemmer for en innføring av DLD som burde melde seg ut da de bryter med Høyre sin garanti til velgerne ved forrige valgkamp der de lovte: «stille seg kritisk til innføringen av nye lover som øker adgangen til, eller omfanget av, overvåkning i samfunnet.». Dessverre har Georg Apenes klare motstandere i Høyre sin Stortingsgruppe og bla. Stortingsrepresentant Ingjerd Schou som er saksordfører for saken har vært klar på at hun ønsker å innføre DLD. Hun var ihvertfall redelig nok til å informere om dette før forrige Stortingsvalg, men nå ser det dessverre ut til at alle de andre i Høyre sin Stortingsgruppe bryter med sitt valgprogram og innfører tidenes overvåking av nordmenn.

Goto Top