Fylkespolitikere lever på en egen planet

Fylkespolitikere lever på en egen planet

Alt for ofte ser vi at politikere glemmer at de også stammer fra apene og ikke er en egen rase som er helt forskjellig fra folk flest. Vi har ofte sett at politikere vedtar goder til seg selv som er milevis unna hva vanlige folk har. Jeg er selvfølgelig en sterk tilhenger av at demokratiet skal ha arbeidsvilkår som gjør at alle både fattige og rike skal ha mulighet til å drive med politikk og at arbeidsvilkårne er tilrettelagt for at politikere får forsvarlige arbeidsvilkår til å fatte fornuftige vedtak på vegne av samfunnet. Dessverre ser vi at det alt for ofte utvikler seg til en ukultur der politikerne sikrer seg og sine alt for gode ordninger, siste avsløring nå er fylkespolitikerne i Østfold fylkeskommune. Selv så sitter jeg som gruppeleder for Fremskrittspartiet sin fylkestingsgruppe og har advart lenge mot flere av ordningene som er alt for gode og jeg har fremmet forslag om å redusere disse ordningene betydelig. Her er en oversikt over noen av ordningene fylkespolitikerne har som jeg mener burde blitt redusert betydelig.

Østfold fylkesting har 35 fylkestingspolitikere som forvalter et budsjett på underkant ca. 2,5 milliarder kroner. Noen av oss ønsker å legge ned fylkeskommunen som et eget forvaltningsnivå da vi mener det er unødvendig med 3 forvaltningsnivåer i lille Norge. Flere av oppgavene fylkeskommunen i dag bedriver er oppgaver som burde blitt overført til stat, kommune og private. De viktigste og største oppgavene fylkeskommunen driver med er videregående opplæring og samferdsel. I tillegg har politikerne lagd seg flere oppgaver som jeg mener er totalt unødvendig som f.eks. å legge seg opp i størrelser på kjøpesentere, parkeringspolitikken i kommunene og faktisk også en detaljstyring av hvordan en kommune selv ønsker å disponere sitt areal. Det har gått så langt at fylkespolitikerne legger føringer på hva slags handel som skal være lovlig i enkelte områder. Så noen steder i Østfold får en butikk lov til å selge møbler, men ikke mat osv.

Oppgavene til fylkeskommunen er altså langt enklere å styre politisk enn oppgavene en kommune har. For i kommunene så har de ansvar for bla:

  • Barnehager
  • SFO
  • Barneskoler
  • Ungdomskoler
  • Omsorgstilbud
  • Eldreomsorg
  • Kommunale veier
  • osv osv.

I de fleste kommuner i Østfold er det kun Ordføreren som er frikjøpt til å drive med politikk og de øvrige politikerne i kommunen får heller dekket tapt arbeidsfortjeneste når de er på et møte pluss en liten møtegodtgjørelse. Men i fylkeskommunen så er det hele 26 av 35 fylkespolitikere frikjøpt i forskjellige stillingsbrøker fordelt på hele 10,5 årsverk. Flertallspartiene i fylkeskommunen bestående av AP, SV, SP og KrF har valgt å ta nesten 8 av disse årsverkene selv og avspiser opposisjonen med 2,6 årsverk. Helårslønnen til politikerne varier mellom lr. 606 000 til fylkesordføreren som har drøye 800 000 kr årlig. I tillegg har flere av politikerne andre betalte verv ved siden av som kommer i tillegg. Dette er verv man gjerne får som en følge av sitt verv i fylkeskommunen. Dette kan være alt fra styreverv i Østfold bompengeselskap(heleid av fylkeskommunmen), Østfold Energi(der jeg sitter som styremedlem) osv. Fremskrittspartiet har hvert eneste år fremmet forslag om en betydelig reduksjon i antall heltidspolitikere, men har så langt kun fått støtte fra Høyre og Venstre.

Fylkespolitikerne nyter også godt av flere andre ordninger som f.eks. videreutdanningsordningen. Det er en ordning der fylkespolitikere kan søke om videreutdanning på fylkeskommunens regning. Fredrikstad Blad har avslørt at flere fylkespolitikere har reist på språkskole i England som har kostet fylkets skattebetalere 60 000 for et toukers kurs. Gruppelederen til Senterpartiet ble heltidspolitiker før han rakk å fullføre sin masterutdannelse i statsvidenskap og han har derfor søkt om å få seks ukers permisjon med full lønn for å kunne fullføre sin utdannelse. Når vi vet at årslønnen hans er på kr. 683 145,- så er det mildt sagt en meget god og langt bedre støtteordning enn hva vanlige studenter får fra lånekassen. Det er ikke personene som følger et eksisterende regelverk jeg kritiserer, det jeg kritiserer er regelverket som så absolutt bør endres. Det kan selvfølgelig hende at det er riktig å ha en ordning der politikere som er utenlands og representerer Østfold fylkeskommune kan engelsk, men jeg synes allikevel at ordningene har blitt for gunstige.

Heldigvis skal reglementet som sikrer så mange fylkespolitikere heltidsjobber og meget gunstige videreutdanningsordninger revideres nå før valget. Jeg kommer da til å ta opp gamle forslaget Fremskrittspartiet har fremmet tidligere om en betydelig reduksjon av antall heltidspolitikere og en innstramming av reglementet for videreutdanning. Vi skal ikke være redde for å bruke penger på å ha et velfungerende demokrati, men det at fylkespolitikere skal ha langt bedre ordninger enn alle andre er håpløst.

Goto Top