Fylkesårsmøte i Østfold FrP

Fylkesårsmøte i Østfold FrP

Denne helgen har vi både fylkesårsmøte og superkurs i Østfold FrP. Denne gangen har vi valgt å avholde møtet i en by full av avgiftstrette nordmenn, Strømstad. Her på Laholmen hotell begynte vi i dag tidlig med å behandle årsmøtesakene og totalt er vi rundt 100 deltagere. Etter formaliasakene som årsberetninger, regnskap, budsjett osv. begynte vi med valg. Jeg har vært så heldig å få sitte i fylkesstyret til Østfold FrP siden år 2000 og har vært nestleder siden 2005. I år var jeg på valg igjen og jeg var så heldig å få årsmøtets tillit til ytterligere to år som politisk nestleder i Østfold FrP. Jeg setter veldig pris på å bli gjenvalgt og er veldig fornøyd med resten av fylkesstyret som ble valgt.

394857_557030467643076_223121084_n

Etter valgene begynte vi på å behandle resolusjoner(politiske uttalelser) og de handler om alt fra vannkraft, EU, EØS, Schengen, homofiles mulighet til adopsjon, bevæpning av politiet og mye annet spennende. For min del er dette alltid årsmøtet sitt store høydepunkt og viser at det er stor takhøyde i et politisk parti og alle er ikke enige i alt. Samtidig har jeg tro på at politikken blir best når man har hatt gode diskusjoner der forskjellige meninger har blitt drøftet for så å komme frem til et standpunkt.

Jeg stemte selvfølgelig på meg selv i valget på politisk nestleder

Jeg stemte selvfølgelig på meg selv i valget på politisk nestleder

Fylkesårsmøtet gjestes også av partiets 1. nestleder Per Sandberg som har forberedt oss på valgkampen og han deltar aktivt i debattene noe som er til stor motivasjon. Jeg er glad for at jeg er i et parti der avstanden mellom toppledelsen og vanlige medlemmer er kort og at alle som ønsker det kan ringe direkte til partiledelsen og ikke bli møtt av en sekretær eller rådgiver uten å få prate direkte med ledelsen.

Per Sandberg taler til fylkesårsmøtet

Per Sandberg taler til fylkesårsmøtet

Nå har vi et spennende foredrag fra Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde som går gjennom statsbudsjettet og FrPs alternative forslag som åpner opp for skattelettelser for folk med normale inntekter, avgiftslettelser for alle og en betydelig investering innen eldreomsorg og samferdsel. Mange av våre politiske motstandere prøver alltid å latterliggjøre FrPs alternative statsbudsjett og hevder det er uansvarlig. Derfor har FrP bedt statistisk sentralbyrå om å beregne konsekvensene av FrPs alternative statsbudsjett. Resultatet deres er entydig og klart, de mener at FrPs økonomiske politkkk er ansvarlig og vil føre til flere arbeidsplasser, ca uendret rente og kronekurs samtidig som landet fornyes betydelig. Du kan lese mer om det her.

Christian Tybring-Gjedde holder innlegg om statsbudsjettet

Christian Tybring-Gjedde holder innlegg om statsbudsjettet

Nå er snart årsmøtet ferdig for i dag og i kveld skal vi ha en hyggelig festmiddag på vakre Laholmen hotell. Siden vi er i Sverige får vi også lov til å bruke våre egne penger på hotellets casino 😉 I morgen ser jeg frem til spennende foredrag fra Bård Hoklsrud om samferdsel, Hege Storhaug om integrering og Per Sandberg om sikkerhet og trygghet.

Goto Top