FrP vant budsjettforhandlingene

FrP vant budsjettforhandlingene

FrP vant budsjettforhandlingene

Statsbudsjettet for 2015 er endelig i boks etter harde forhandlinger mellom FrP, H, V og KrF. I alle forhandlinger må man gi og ta og alternativet til et budsjettforlik er at AP hadde fått gjennomslag for tidenes skatte og avgiftsøkning for alle som tjener over 250 000 kr i året(de såkalt rike ifølge AP). FrP har ikke fått gjennomslag for alt vi ønsket, men vi skal gjennomføre regjeringserklæringen i løpet av en 4 års periode og dette budsjettforliket sikrer bla. følgende viktige FrP saker:

SKATT/AVGIFT

 • Økt minstefradrag på arbeidsinntekt til kr. 89 050 kr. noe som gjør at alle med lav og middels inntekt får skattelette
 • Øker frikortgrensen til 50 000 kroner noe som er viktig for ungdom og studenter
 • Redusere formueskatten noe som gjør at et betydelig antall pensjonister slipper å måtte betale formueskatt på penger de allerede har skattet av fra før av. Dette er også viktig for Norske bedrifter som slipper å tappe bedriften for å betale formueskatt
 • Øker innslagspunktet for toppskatt
 • Realnedgang av NRK lisensen

SAMFERDSEL

 • Reduserer bilavgifter med nesten 2 milliarder noe som f.eks. gjør en Volvo V60 ca 40 000 kr rimeligere og en Outlander ca. 30 000 kr rimeligere
 • Reduserer bensin/dieselavgiften
 • Øker for første gang 200-kronersgrensen for avgiftsfri import til 350 kr
 • Tidenes veibudsjett som har en økning på hele 16,9%
 • Tidenes jernbanebudsjett som økes med 14,8%

JUSTIS/SAMFERDSEL

 • Mer synlig politi da vi øker med hele 350 ferske politistillinger, 50 politijurister
 • Reduserer soningskøene gjennom å øke antall fengselsplasser og kjøpt av fengselsplasser i utlandet sånn at utenlandske kriminelle skal sone i sine hjemland

INNVANDRING

 • Øker antall tvangsreturer av illegale asylsøkere til 7800 personer
 • Utvider lukket asylmottak
 • Innfører interneringsmottak på Gardermoen sånn at illegale innvandrere holdes i forvaring når de kommer og returneres innen 24 timer

HELSE/OMSORG

 • Reduserer helsekøene gjennom å styrke budsjettet med 2022 millioner kroner ved bla. økt bruk av ledig kapasitet hos private
 • Styrker eldreomsorgen ved bla. bygging av 2 500 nye sykehjemsplasser/heldøgns tilbud i 2015

SKOLE/UTDANNING

 • Øker videreutdanning av lærere sånn at hele 5 050 lærere neste år får videreutdanning
 • Bygger 2 000 nye studentboliger
 • Styrker anti mobbeprogram betydelig
 • Styrker kommuneøkonomien med 4,4 milliarder kroner
 • Fleksible opptat i barnehagene og flere barnehageplasser
 • Styrker barnevernet med 150 millioner

ARBEID/SOSIAL

 • Dropper kuttet i barnetillegg for uføre, men innfører en grense at ingen kan få uføretrygd og barnetillegg som er høyere enn 95% av hva de ville fått hvis de jobbet
 • Kommer med mange hjelpemiddeltiltak som gjør det enklere for funksjonshemmede å jobbe i stedet for å måtte gå på trygd

 

Dette er kun noen av de seierne vi har fått og vi ønsker å gjøre mye mer, men samtidig er jeg meget fornøyd med at FrP stod hardt på disse punktene og vant frem.

Goto Top