Fritak fra eiendomsskatt

Fritak fra eiendomsskatt

Da det nye borgerlige styret i Moss tok over makten etter høstens kommunevalg arvet vi blant annet landets nest høyeste eiendomsskatt. FrP gikk til valg på å redusere denne hvert eneste år, for så å fjerne den. Vi fikk gjennomslag hos våre venner i H, V og KrF om dette, så denne meget usosiale skatten skal nå reduseres hvert eneste år. Helst skulle jeg ønske at vi ble kvitt e-skatt med en eneste gang da den er meget usosial og er en dobbeltbeskatning, men dette ser jeg som en umulig oppgave. Det er derfor viktig å skjerme de med den svakeste økonomien i størst mulig grad frem til vi får den fjernet.

Jeg fremmet i dag forslag på vegne av FrP, H, V og KrF om at alle som tjener under 2G +10 000, altså 168 000,- skal slippe å betale et eneste øre i eiendomsskatt. I motsetning til tidligere ble dette forslaget heldigvis vedtatt og dermed kan alle som søker og dokumenterer at de tjener under 168 000,- slippe å betale e-skatt. Dette er et gledelig vedtak og viser at vi holder våre valgløfter. Noen vil hevde at ligningsinntekt ikke alltid gir det reelle bildet, noe jeg er helt enig. Noen som reelt sett tjener mer enn 168 000 kr vil kunne ha en ligningsinntekt under 168 000,- og dermed slippe e-skatt. Dette bekymrer meg ikke da vi ihvertfall sikrer de med en reell inntekt på under 168 000 kr fritak fra e-skatten. Alternativet vil være å ikke ha fritak for noen, men det ville betydd at en person med en inntekt på f.eks. 150 000,- kunne risikert å måtte betale 7000 kr årlig i e-skatt noe jeg synes er meget usosialt.

Jeg kan også berolige alle mossinger som tjener over 168 000,- at din eiendomsskatteregning vil reduseres hvert eneste år Fremskrittspartiet sitter ved makten frem til vi får den fjernet helt.

Goto Top