Formueskatten er en usosial dobbeltbeskatning

Formueskatten er en usosial dobbeltbeskatning

Mange av oss mener det totale skatte og avgiftstrykket i Norge er alt for høyt og at det må redusere betydelig. Dette sånn at folk flest får beholde mer av pengene de selv har tjent. Jeg har en grunnleggende tro på at enkeltindividene selv vet best hvordan deres egne penger skal disponeres og dette vet de langt bedre enn politikerne. Selv om jeg vil ha en betydelig reduksjon i skatter og avgifter må vi selvfølgelig ha noen skatter og avgifter for å dekke de utgiftene staten har.

Fremskrittspartiet har lenge arbeidet for å bla. fjerne formueskatten og har blitt møtt med betydelig motstand av mange, og spesielt venstresiden i norsk politikk. Samtidig har ikke hele høyresiden veldig høy troverdighet som har fredet formueskatten hver gang de har sittet i Regjering. I sin tid innførte man utbyttebeskatning sånn at alle inntekter ble skattlagt uavhengig om det var aksjeutbytte eller lønnsinntekt. Dette er rett og rimelig for å få et rettferdig system. FrP stilte samtidig krav om at formueskatten skulle fjernes samtidig som utbyttebeskatningen ble innført, men dette fulgte dessverre ikke de andre borgerlige partiene opp.

Hva er så grunnen til at jeg er en sterk motstander av formueskatt? Vil ikke dette medføre at de rike bare blir rikere ved at de rikeste da vil slippe å betale et øre i skatt? For meg handler dette spørsmålet om dobbeltbeskatning. Jeg er motstander av at man skal betale for samme vare, tjeneste eller skatt flere ganger. Formuen som beskattes er det allerede betalt skatt av da den ble opptjent og dermed burde folk selvfølgelig få lov til å beholde sine oppsparte penger uten at staten skal komme med sin klamme hånd og ta mer av pengene som allerede er beskattet. Dette er samme argument jeg bruker når FrP og jeg argumenterer imot arveavgiften som jeg tidligere har sammenlignet med likplyndring.

Argumentet om at det er de rikeste som vil tjene på dette kommer ofte opp i debatten. Ja, de som har spart opp penger vil selvfølgelig tjene mest på om vi fjerner formueskatten. Dette plager meg ikke, da jeg unner folk å beholde de pengene de har tjent på lovlig måte. Samtidig glemmer venstresiden at det er en betydelig forskjell på å ha en stor formue som man personlig bruker, eller om man plasserer formuen i nye bedrifter, maskiner og mennesker. I dag er det sånn at flere bønder må betale formueskatt av låven og traktoren deres. Dette synes jeg blir helt galt da dette ikke sier noe om skatteevnen til bonden. Jeg vil heller at bonden beholder traktoren og låven og kan tjene mer penger, klare seg uten subsidier og skape nye arbeidsplasser som igjen generer økte skatteinntekter ved at de nye arbeidsplassene betaler inntektsskatt enn at staten krever formueskatt av traktoren og låven sånn at bonden muligens ikke har råd til å ansette flere og dermed får bonden økt behov for subsidier og staten får både større utgifter og mindre skatteinntekter.

La oss slutte med dobbeltbeskatningen og få et forutsigbart, oversiktlig og effektivt skattesystem. Det beste forslaget er etter min mening flat skatt med et høyt bunnfradrag. Da vil alle skatte f.eks. 30% av alle inntekter over 100 000 kr. Da vil en som tjener 2 mill i året betale langt mer enn en som tjener 200 000 kr i året. Samtidig sikrer vi at de med de svakeste inntektene slipper å skattlegges for de første 100 000 kr de har tjent og dermed kan vi løfte flere ut av fattigdom. Dette forslaget har jeg skrevet om tidligere her.

 

 

 

 

 

Goto Top