Forenklet skattesystem

Forenklet skattesystem

I dag begynner utsendelsen av selvangivelsene pr. post og de er også lagt ut på Altinn. Skatteetaten har brukt mye tid og ressurser på å få folk til å levere selvangivelsen elektronisk i stedet for å å levere den i papirformat. Dette er et godt tiltak for å effektivisere offentlig sektor, men jeg hadde da forventet at Altinn hadde datasystemer som taklet pågangen de måtte forstå kom på sine nettsider når alle skal sjekke sin selvangivelse. Jeg er en person som helst vil ha minst mulig med Skatteetaten og Altinn å gjøre, men den ene dagen jeg har behov for å ha kontakt med Skatteetaten fungerer altså ikke deres systemer.

Jeg tror ytterst få av oss er glad i å betale skatt, men vi ser samtidig at vi må betale noe skatt for å finansiere alle de skattefinansierte velferdsoppgavene. Selv så tilhører jeg de som mener at politikerne bruker enormt mye skattepenger på områder som er helt unødvendig og derfor vil jeg redusere skatte og avgiftsnivået betydelig sånn at folk flest får beholde mer av sin inntekt. Jeg har grunnleggende større tiltro til at hver enkelt selv vet bedre enn en politiker hvordan pengene jeg har tjent skal brukes. Jeg synes også at selve navnet SELVANGIVELSE er et skrekkelig ord som skaper dårlige asosiasjoner. Men nok om det, hvordan kan vi forenkle skattesystemet i Norge?

For noen dager siden fikk samtlige husstander i Norge en «Rettledning til postene» fra Skatteetaten i posten. Denne rettledningen skal hjelpe oss å forstår hvordan selvangivelsen skal fylles ut/kontrolleres. Tanken bak dette er god, for det er ikke lett å forstå hele selvangivelsen. Jeg begynte å bla litt i denne rettledningen og la fort merke til at den var omfattende, den var faktisk på hele 48 sider! Ikke nok med det, men Skatteetaten har langt flere brosjyrer vi kan bestille for å forstå selvangivelsen. Jeg synes dette er et godt argument for at det er på tide å endre hele skattesystemet sånn at det blir enklere, mer effektivt og forstålig. For å kontrollere og drifte skatte og avgiftsinnkrevingen hadde vi i 2004 hele 6305 årsverk noe som totalt kostet oss skattebetalere 3,6 milliarder kroner. Dette beløpet er nok betydelig høyere i dag. I tillegg kommer alle de milliarder bedrifter, privatpersoner og organisasjoner bruker på å leie inn advokathjelp, feil innbetalt skatt, tid på å fylle ut klager, skjemaer etc. i forbindelse med skatteinnkrevingen. Alt dette kunne blitt betydelig redusert hvis vi hadde hatt en enklere skattesystem. Norge burde gått for et flatere skattesystem der f.eks. alle betalte 30% skatt av sin inntekt, men at de første 100 000 du tjente var skattefrie. Samtidig burde vi fjernet de fleste fradrag sånn at systemet ble enkelt, forstålig og rimelig og administrere. Det ville selvfølgelig medført at folk i Finnmark og Nord Troms mistet sine ekstraordinære fradrag på opp mot 30 000,- kr osv. Men til gjengjeld ville de med lav inntekt få lang lavere skatt enn i dag og skattesystemet ville vært mer «rettferdig» da du betaler mer skatt jo mer du tjener. Tjener du 400 000 kr ville skatten din vært kr. 90 000, mens hvis du tjener 1 100 000 ville skatten din vært på kr. 300 000,-.

Et sånt skattesystem ville også stimulert folk til å jobbe noe ekstra i motsetning til i dag der vi har en progressiv beskatning der skatteprosenten øker jo mer du jobber/tjener. Vi ville også unngått flere av de uheldige konsekvensene det har hatt mange innbyggere ikke vet om du får igjen på skatten eller får baksmell da et flatere skattesystem er mer oversiktlig og forutsigbart.

Goto Top