Forby pelsdyroppdrett

Forby pelsdyroppdrett

Det har igjen kommet frem opplysninger om grov vannskjøtsel av dyr i pelsdyrnæringen. Opplysningene som nå kommer frem viser at en stor del av næringen bryr seg fint lite om dyrevelferd og at dyrene lider unødvendig. Veterinærforeningen ønsker at det skal bli innført en tilsynsordning, men lederen av veterinærforeningen sier at han personlig heller mot å forby pelsdyroppdrett.

Fremskrittspartiet har tatt til orde for å innføre et dyrepoliti i Norge så vi virkelig kan sikre dyrenes rettigheter, noe som virkelig er på tide. Men spørsmålet nå er om en ny tilsynsordning er nok for å sikre dyrene i pelsdyrnæringen sine rettigheter eller om næringen bæør forbys. Dette er en næring som i dag mottar betydelige subsidier av norske skattebetalere og det eksisterer i dag krav til hvordan dyrene skal behandles, men vi ser at disse kravene brytes til stadighet.

Tidligere ønsket jeg å fjerne alle subsidier til pelsdyrnæringen, men ville ikke forby næringen da jeg var redd for at et forbud ville økt næringen i andre land som ikke har de samme dyrevelferdskravene som vi har i Norge(men som blir brutt). Jeg har nå endret mening og går inn for et generelt forbud mot pelsdyroppdrett i Norge og samtidig et forbud mot import av ny oppdrettspels. Jeg er ikke en person som har noe problem med at mennesker benytter dyr til mat, klær og medisiner da det er en naturlig del av naturen. Men unødvendig død og lidelse hos dyr må unngås. I dag er vi ikke avhengig av oppdrettspels for å holde oss varme, det finnes fullgode erstatninger. Skal vi da tillate at dyr lider unødvendig?

Goto Top