Forbud mot Facebook

Forbud mot Facebook

Arbeiderpartistyrte Halden har valgt å stenge Facebook for sine ansatte med begrunnelsen at noen har misbrukt Facebook. Jeg er enig i at mange misbruker Facebook gjennom utidig spamming av forespørsler om alt fra horoskop, Mafia Wars osv. Men misbruket kommunen hevder foregår handler nok heller om misbruk av arbeidstid. Selv mener jeg at en arbeidsgiver må stå fritt til å kunne sperre noen nettsider for de ansatte i arbeidstiden, men selvom jeg mener en arbeidsgiver skal ha lov til det så anser jeg det som lite smart. I dagens moderne verden får man informasjon, kunnskap og man har dialog via mange kanaler som møter, telefon, SMS, TV, radio, aviser og ikke minst sosiale medier.

Når jeg tidligere har vært arbeidsgiver og hatt flere ansatte under meg har jeg ikke sett noe problem om de går inn og leser litt på vg.no eller benytter sosiale medier som avbrekk i arbeidstiden. Alle har behov for pauser, noen tar en røyk, kaffekopp eller leser litt i en avis på nett/papir. Jeg er ute etter å måle resultatene til de ansatte og da må de selv avgjøre om de vil bruke 5 min på Facebook.

Men det som gjør saken enda mer spennende er at ryktene i det politiske miljøet i Østfold går på at kommunen nå har stengt Facebook da enkelte ansatte har benyttet Facebook til å protestere mot den politiske og administrative ledelsen i Halden(i stor grad virker det som om politikk og administrasjon er sammenblandet i Halden). Hvis det er tilfelle så kan saken bli spennende å følge videre. For Halden er som kjent en relativt lukket kommune som AP styrer med en udemokratisk hånd, noe som har skapt mye bråk og leven i flere år. Bla. da Arbeiderpartiet ville sparke sjefsredaktøren i byens eneste avis pga. at han var kritisk til partiet.

Men hvis Facebook fortsatt blir stengt i Halden blir det spennende å følge Ordfører Per Kristian Dahl, for han er meget aktiv på Facebook 😉

Goto Top