Feministenes svik

Feministenes svik

Deler av kampen feministene gjennom tidene har kjempet har vært en meget viktig ideologisk, prinsipiell, moralsk og etisk. De har kjempet imot en kollektivistisk tankegang og de har krevd at kvinner blir sett på som selvstendige enkeltindivider. Det eneste kvinner har til felles er at de er kvinner og det eneste menn har tilfelles er at vi er menn. Det å se enkeltmenneskene og bedømme en person ut fra sine handlinger eller fravær av handlinger er et viktig grunnprinsipp i liberalismen og er også det som skiller liberalismen fra sosialismen. Sosialismen bygger på at mennesker skal behandles kollektivt og derfor må man ha en sterk stat til å styre oss i stedet for at vi alle skal få styre oss selv.

Det som er trist er at de fleste feministene i dag fremstår som egoistiske, naive og latterlige når deres fremste kampsaker for å sikre kvinner å bli behandles som enkeltindivider gjerne er:

  • Norge ut av Afghanistan (ja for kvinner hadde det utrolig fint under Taliban)
  • 6 timers arbeidsdag (vil true hele vår økonomi og mange arbeidsplasser)
  • Boikott Ryanair (Ja, dette er viktig kvinnekamp)
  • Høyere skatt for menn enn kvinner (Dette vil virkelig skape likestilling….)
  • Oljefritt Lofoten
  • Retten til å bruke hijab

Dette er bare noen av parolene fremtredende feminister på venstresiden har benyttet de senere årene og etter min mening handler ikke dette om likestilling. Det er helt åpenbart hvem som virkelig er undertrykket i dagens Norge pga. kjønn og det er kvinner som blir påtvunget hijab, niqab og burka som har til hensikt å skjule deres personlighet og det faktum at de er et selvstendig individ? Det er ingen hemmelighet at grunnen til at mange kvinner påtvinges dette skyldes at kvinner skal bli sett på som et objekt som mannen skal kontrollere. Kadra Yusuf sa på Dagsrevyen onsdag 1. februar klart ifra at burka ig hijab er et symbol på at menn kun ser på kvinner som seksualiserte objekter som ikke kan ha kontakt med andre individer uten at det er en seksuell relasjon. Hvorfor kjemper ikke feministene denne ekstremt viktige kampen og hvorfor lar de det være opp til Fremskrittspartiet å kjempe denne kampen mer eller mindre alene?

Nok en "viktig" parole som ble benyttet under kvinnedagen

Svaret fikk vi delvis på Dagsrevyen der en tidligere feminist var klar på at denne kampen måtte innvandrerkvinnene kjempe alene da hun ikke ville blande seg inn i deres kultur. Dette er en skremmende naivisme som vi stadig møter fra venstresiden som kun skal prøve å forstå og akseptere alt som kommer fra andre kulturer og religioner. Enkelte universelle og fundamentale rettigheter som enkeltindividenes frihet, ytringsfrihet og demokrati er ikke et område vi kan kompromisse på og jeg er ikke redd for å si at kulturer eller religioner som undertrykker kvinner ikke har noen rett på respekt eller forståelse. Siden de tradisjonelle feministene har sviktet innvandrerkvinnene håper jeg at resten av samfunnet står opp for de opprinnelige idealene til feministene og liberalistene, nemlig at alle mennesker uavhengig av kjønn skal vurderes ut fra deres handlinger og ikke som en kollektivistisk gruppe.

Goto Top