Etterlyses for overfallsvoldtekt

Etterlyses for overfallsvoldtekt

Nok en gang etterlyser Politiet en innvandrer for overfallsvoldtekt. Dette gangen er det Raess Dawlatzai fra Afghanistan som er etterlyst for to overfallsvoldtekter i Oslo. I Norge så er det dessverre kun FrP som ønsker lukkede asylmottak og derfor får asylsøkere gå fritt på gaten før de i det hele tatt får innvilget oppholdstillatelse. Når vi i tillegg vet at det store flertallet av asylsøkere er grunnløse og får avslag på sin søknad gjør det at terskelen for å begå kriminelle handlinger blir betydelig lavere for mange asylsøkere enn for resten av befolkningen. Dette da det i de fleste tilfellene er mer attraktivt å sitte i Norske fengsler som har en meget høy standard, de mottar lønn/dagpenger og ikke nok med det, de som sitter mer enn et år i fengsel får også opptjent pensjonsrettigheter i Norge.

Når vi samtidig vet at samtlige anmeldte overfallsvoldtekter de siste tre årene er begått av ikke vestlige innvandrere og at innvandrere også står bak hele 72,8% av øvrige voldtekter er situasjonen dramatisk. Spesielt med tanke på at dette tallet er stigende og de øvrige politikerne sitter stille og ser på. Det er selvfølgelig viktig å poengtere at det store flertallet av innvandrere er lovlydige mennesker som ønsker å skape seg et bedre liv. Disse ville også tjent på en politikk der vi hadde lukkede asylmottak med rask saksbehandling sånn at vi raskest mulig fikk avklart hvem som skal få være her og hvem som skal bli sendt ut med første fly. Flere innvandrere ville da sluppet å bli dratt ned i søla av de som ødelegger for dem og ikke minst for det norske samfunnet. Det er nå på tide for de andre politikerne å åpne øynene og innføre en ansvarlig innvandrings og integreringspolitikk.

Politiet har nå frigjort et bilde av den etterlyste Raess Dawlatzai som altså er etterlyst for to overfallsvoldtekter. Håper han blir arrestert, dømt og må sone i sitt hjemland raskest mulig.

Kilde: Politiet

 

Goto Top