Er verdiene våre truet?

Er verdiene våre truet?

De siste dagene har det vært en stor debatt rundt innvandring etter utspillet/kronikken til Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde(FrP) og styremedlem i Oslo FrP Kent Andersen. I kronikken tar de for seg utfordringene en massiv innvandring kan ha for norsk kultur og norske verdier. Som vanlig kritiserer media, politiske motstandere og potensielle samarbeidspartnere utspillet og prøver å fremstille det som rasistisk.

Selv så støtter jeg hovedinnholdet i kronikken da jeg mener det gir et godt bilde av hva som skjer med Norge hvis vi fortsetter å ukritisk ta imot så mange innvandrere fra land som har et helt annet verdisett enn det Norske. Et samfunn vil og skal alltid være i endring og jeg tror Norge har godt av impulser fra andre land. Men vi må alltid holde fast på viktige verdier som Norge er tuftet på. Som Tybring-Gjedde skriver i kronikken så er flere av disse verdiene under press noe de øvrige politiske partiene dessverre ikke har innsett enda.

Når jeg snakker om gode og viktige verdier vi har i Norge og som jeg nå mener er under press så er det følgende:

  • Ytringsfrihet
  • Demokrati
  • Likestilling
  • Frihet til selv å styre sine liv

Som det kommer tydelig frem i kronikken så er disse verdiene under press hvis vi for raskt tar imot så mange innvandrere at vi ikke får de integrert i samfunnet. I Oslo har vi nå enkelte skoler uten noen etniske nordmenn, dette gjør noe med verdiene vi alle er så glad i.

Det som er et paradoks i denne saken er at de andre partiene i Norge prøver å latterliggjøre dette utspillet på lik linje med da de på 80 og 90 tallet gjorde narr av FrPs forslag om at alle innvandrere må lære seg norsk for å fungere i det norske samfunnet.

Vi kan ikke lukke øynene lenger, det norske samfunnet er i endring og flere av de grunnleggende verdiene er under press. Derfor må vi ta denne debatten og jeg håper de andre partiene kan delta i debatten på en mer seriøs linje enn det jeg har sett så langt. Det er et paradoks at FrPs utspill blir i Norge latterliggjort, men i Tyskland så skriver en framtrende sosialdemokrat bok om akuratt det FRP nå tar opp.

Goto Top