Er Regjeringen korrupt?

Er Regjeringen korrupt?

Debatten rundt gavene Regjeringsmedlemmene har tatt imot pågår for fullt. Jeg skrev selv en liten bloggpost om det i går der jeg viste til at politikere alt for ofte glemmer at også politikere stammer fra apene. Det at Regjeringen har fjernet seg fra folket er en kjent sak, noe vi har merket i flere saker den senere tid.

Spørsmålet jeg nå mener det er betimelig å stille er om Regjeringen er korrupt. Selv så tror jeg ikke at Regjeringen er korrupt på en sånn måte at de har endret syn på saker pga gavene de har fått. Men det er så absolutt grunnlag å stille spørsmål rundt saken, spesielt med tanke på at VG stadig avslører nye «gavesaker» i Regjeringen. Siste avsløring er Statsråd Navarsete som i 2006 fikk et armbånd av Røkke til en verdi av 26 500,-. Like etter at hun fikk dette armbåndet valgte de 3 Regjeringspartiene(Navarsete er nå leder av SP) å sprøyte betydelige milliardbeløp til Røkke og Aker for en aksjepost. Kan det stilles spørsmål ved Navarsete sin rolle i denne saken? Så absolutt, selvom jeg personlig ikke tror hun støttet Røkke med milliardene kun pga. armbåndet.

Hva er egentlig korrupsjon? Ifølge jurist og korrupsjonsekspert Johan M. Andersen så er det korrupsjon når noen mottar uttilbørlige fordeler i kraft av sin stilling. Med uttilbørlig fordel så viser han til at grensen gjerne går ved ca 10 000,- kroner. I flere av tilfellene som nå er avslørt er beløpene langt høyere. Det betyr at Regjeringen kan oppfattes som korrupt og sakens alvor krever nå en ordentlig gransking.

Oppdatering:

Liv Signe Navarsete har beklaget saken og lagt seg relativt flat. Men hun har blitt anmeldt for forholdet.

Oppdatering: 9 september:

Magnhild Meltveit Kleppa (SP) har også mottatt et armbånd i forbindelse med dåpen av «Sand» i 2007. Hun hadde «glemt» armbåndet til tross for at hun har flyttet det fra kontor til kontor flere ganger. Hun har ikke rapportert gaven inn til Stortingets register, ligningsmyndighetene eller til Regjeringen. Hun kom «plutselig» på armbåndet i dag. Dette virker lite troverdig og spørsmålet om hun og flere i Regjeringen må gå av nærmer seg.

Goto Top