Endelig gjennomslag for bysykkel og bobil

Endelig gjennomslag for bysykkel og bobil

Jeg har nå sittet i opposisjon siden 2003 og det er til tider meget frustrerende å jobbe grundig med en sak, for så at saken bare blir nedstemt. Hvis mitt forslag blir nedstemt pga politisk uenig så har jeg ikke noe problemer med det, men alt for ofte merker jeg som FrP,er at enkelte andre partier i Østfold fylkesting(les: AP) og i Moss Bystyre stemmer imot et forslag kun pga. at det er FrP som fremmer forslaget. Dette er en håpløs måte å drive politikk på, da alle bør stemme for forslag de mener er gode, og mot forslag de mener er dårlige. Dette uavhengig av hvem som fremmer forslaget. Selv så har jeg flere ganger stemt for forslag fra Rødt, selv om jeg er veldig langt unna Rødt politisk, så har også det partiet noen ganger gode forslag og da skulle det bare mangle om jeg ikke skulle støtte det.

Jeg har i lengre tid jobbet med to saker som jeg mener vil være veldig bra for Moss.

Bysykkel: Jeg har stor tro på at Moss er en by som en bysykkelordning kunne fungere fin i. Jeg har derfor vært i kontakt med flere private firmaer for å sjekke muligheten for å få de til å etablere en ordning på lik linje med Oslo og Drammen noe de har vært åpne for. Jeg har også tidligere skrevet om forslaget mitt her og jeg har blitt intervjuet av FrP media om forslaget.

Bobil: Moss er en veldig fin by som jeg tror vil være attraktiv for flere turister, også bobilturisme. Jeg har blitt kontaktet av noen bobileiere som gjorde meg oppmerksom på at Moss er veldig dårlig tilrettelagt for bobilturisme. Veldig mange bobiler kjører allerede gjennom Moss pga fergen, men vi klarer i alt for liten grad å få de til å stoppe og bli i Moss en eller to nettet. Jeg fremmet derfor et helhetlig forslag om å legge bedre til rette for bobilturisme ved å bedre skilting, oppmerking, velkomstpakker osv.

Disse to forslagene fikk jeg heldigvis Bystyret med på noe som jeg ble meget glad for. Det hadde nok vært vanskelig for de andre partiene å stemme imot mine forslag da dette er forslag jeg vanskelig kan forstå at noen kan være imot. Så om en liten stund får vi en bysykkelordning i Moss og vi legger bedre til rette for bobilturismen i byen vår.

Goto Top