Endelig fritt brukervalg

Endelig fritt brukervalg

Ved valget i fjor høst var en av hovedsakene til Moss FrP at vi ønsket å innføre fritt brukervalg innen hjemmehjelpssektoren. Det er derfor med stor glede at jeg nå kan melde at vi fikk gjennomslag for dette i dagens Bystyremøte. Vi nøyde oss ikke med fritt brukervalg kun for praktiske tjenester som vaske av hjem osv noe flere andre kommuner har gjort. Vi innførte fritt brukervalg innen alle områder av hjemmehjelpssektoren, både praktisk bistand og syketjenester. De eldre skal nå få velge om de ønsker en kommunal leverandør eller mellom flere private aktører. Vi har dermed fått innført FrPs system med stykkprissystem sånn at pengene skal følge brukeren. Det er den leverandøren av tjenestene som brukeren velger som skal få pengene fra kommunen. Dette blir derfor ikke dyrere for brukeren og heller ikke for kommunen, men sikrer full valgfrihet.

Vi møtte sterk motstand i Bystyret fra spesielt AP og Rødt som ikke så noe poeng i at de eldre selv skal få velge og begrunnelsene var varierte. Det mest spesielle motargumentet var fra Rødt,s Eirik Tveiten som mente at han synes det var vanskelig å velge hvilke tannbørste han skulle kjøpe pga. det store utvalget og han forstod ikke da hvorfor de eldre skulle få velge leverandør av hjemmehjelpstjenester selv. AP mente at de eldre ikke hadde noe behov for å kunne velge selv. Jeg synes det er underlig at voksne mennesker som har tatt viktige valg gjennom hele livet, plutselig ikke skal få lov til å avgjøre hvem som skal få komme hjem til deres eget hjem og foreta intimvask etc.

Flere potensielle leverandører har allerede kontaktet meg og noen ønsker å spesialisere seg på at de kan garantere at de som velger de som leverandør skal få maks 4 pleiere å forholde seg til, mens en annen leverandør ønsker å spesialisere seg på å garantere hvilke klokkeslett hjemmehjelpen skal komme på. En annen viktig fordel er at nå må alle leverandørene skjerpe seg for å få de eldre til å velge akuratt deres firma, noe som vil bedre kvaliteten ytterligere. Leverandører med dårlig kvalitet vil ikke sitte igjen med noen kunder og dermed må de skjerpe seg, for ellers får de ingen kunder igjen.

AP prøvde også å latterliggjøre fritt brukervalg med at mange eldre er såpass dårlige at de ikke klarer å foreta valget selv. Denne påstanden kontret jeg med at det må da være bedre at deres pårørende  da skal foreta valget enn en kommunal byråkrat som ikke kjenner behovene og personligheten til den aktuelle brukeren.

Forslaget ble vedtatt og dette systemet innføres fra 1. januar 2013 og vil være til stor glede for byens eldre og det gleder meg at vi nå har fått gjennomført dette viktige valgløftet vårt.

Goto Top