Endelig fikk nordsjødykkerne en verdig avslutning

Endelig fikk nordsjødykkerne en verdig avslutning

Endelig fikk nordsjødykkerne en verdig avslutning

Etter mange års kamp har nordsjødykkerne nå fått sin rettmessige kompensasjon og beklagelse fra Stortinget. Dessverre har vekslende regjeringer ignorert kravet fra nordsjødykkerne om rettferdighet og en verdig avslutning på et mørkt kapitel i norsk historie. Fremskrittspartiet har stått skulder til skulder sammen med nordsjødykkerne i deres kamp. Jeg er glad for at nå når FrP først hadde muligheten til å løse saken siden vi nå er i regjering har lykkes. Ekstra gledelig er det at vi nå får et samlet Storting bak dette vedtaket.

På vegne av FrP vil jeg få takke pionerdykkerne for den innsatsen de har gjort for Norge og det avgjørende bidraget for å finne olje i Nordsjøen. Det er ingen overdrivelse å si at dagens velferdssamfunn støtter seg i stor grad på fruktene av deres arbeid som dessverre kostet mange dykkere liv og helse.

Saken blir nå verdig avsluttet etter å ha pågått gjennom mange år, både på det politiske plan og i rettssystemet. FrP/H regjeringen og Stortinget gir nå uttrykk for at det foreligger et særskilt politisk og moralsk ansvar for pionerdykkerne. Det er udiskutabelt at de gjorde et banebrytende arbeid under svært vanskelige og ukjente forhold. Mange pådro seg helseplager og skader. De fortjener derfor en politisk anerkjennelse og kollektiv berømmelse.

Stortinget uttrykker en stor politisk og moralsk beklagelse til dykkerne, deres pårørende og øvrige berørte for hendelsene i perioden 1965 til 1990 og også for prosessen for en endelig avslutning frem til i dag der det offentlige Norge i stor grad har ignorert dykkernes kamp for rettferdighet.

Dykkernes organisasjoner har utrettelig jobbet for at saken skal bli anstendig behandlet av det offentlige Norge. De har stått på i lang tid, og jeg vil takke dem for at de aldri har gitt opp.

Fremskrittspartiet har jobbet for saken i mange år, tidvis ganske alene i politikken. Jeg er derfor glad for at vi nå har fått til en bredt forankret og god løsning for dykkerne.

Regjeringen og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson(FrP) tok opp saken etter regjeringsskiftet og tilbød en ekstraordinær kompensasjon som senere ble ytterligere økt til 25G– noe som tilsvarer ca. 2,2 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til Ordningen bygger på ordningen fra 2004(40G) noe som skal sikre en rask og effektiv gjennomføring uten at de berørte må dokumentere sitt arbeid og sine eventuelle helseskader på nytt. Dette gjør at nordsjødykkerne nå får samme kompensasjon som skadde veteraner etter militære operasjoner i utlandet.

Til tross for at skiftende regjeringer gjennom en årrekke ikke har funnet en verdig løsning for dykkerne, er jeg nå glad for at samtlige partier nå er enig om å sette et verdig punktum. Og vi kan slå fast at det måtte et Fremskrittsparti til i regjering for å få en verdig løsning i denne saken.

Fremskrittspartiet uttalte før valget at nordsjødykkerne skal få en ytterligere kompensasjon på 25 G. Det er nettopp dette Stortinget nå går inn for.

Det er også veldig hyggelig å merke seg at det er enighet om en endring, forbedring og forenkling når det gjelder de etterlatte. Det at vi nå fjerner alderskravet for barn som for øvrig oppfyller vilkårene bidrar til at den moralske kompensasjon, som denne nye og endelige ordningen bidrar til, når ut til de rettmessige mottakerne.

Dykkere som tidligere har fått innvilget kompensasjon, under ordningen fra 2004, vil bli kontaktet med tilbud om denne avsluttende kompensasjonen. Departementet har oversikt over alle de som har søkt om, og fått innvilget kompensasjon, og dette registeret vil være utgangspunkt for kontakten. I tillegg vil det tas kontakt med barn av dykkere som fikk avslag da de ikke oppfylte kravet til barnepensjon.

Det var viktig for meg å skaffe en mest mulig verdig slutt på dette mørke kapitelet i Norsk historie. Derfor inviterte jeg samtlige partier på Stortinget til et forlik noe jeg er glad for at vi har fått gjennomslag for.

 

Goto Top