En skatt på død

En skatt på død

Norge er dessverre et av de landene i vesten som har høyest skatter og avgifter totalt. Når vi samtidig vet at Norge går med  et overskudd på flere hundre milliarder årlig og har et meget kostbart byråkrati som ifølge undersøkelser kunne dekket et land med 40 millioner innbyggere viser det at vi burde ha lavere skatter og avgifter. Det er mange skatter og avgifter som bør fjernes eller reduseres betydelig, men den absolutt mest uspiselige avgifter vi har i Norge er arveavgiften. Det er i praksis en avgift på død, en skatt på allerede beskattede penger og den har meget usosiale følger.

Jens Stoltenberg selv slipper arveavgift

Denne usosiale skatten har bestått gjennom skiftende Regjeringer og Regjeringer bestående av AP, H, SV, KrF, V og SP har stemt imot FrPs forslag om å fjerne arveavgiften. I tillegg til det umoralske ved denne skatten fører den dessverre også med seg at flere familier ikke har råd til å beholde eiendommer med stor affeksjonsverdi i familien. Langs kysten er det flere familier som har hatt landsteder som har vært i familiens eie gjennom flere generasjoner og som de senere har fått en betydelig verdistigning. Verdistigningen gjør at flere ikke har råd til å arve familieeiendommer som har vært i familien gjennom flere generasjoner. Dette skyldes avgiftskåte politikere som jeg mener bedriver likplyndring og heldigvis kan velgerne gjøre noe med dette ved neste års Stortingsvalg.

Goto Top