Ekstrem islamisme

Ekstrem islamisme

Ekstrem islamisme

Fremskrittspartiet har gjennom flere tiår snakket om behovet for å få en mer streng innvandringspolitikk der fokuset må være på å få integrert de som allerede er her. Dessverre har vi stått alene om dette i det politiske miljøet og Norge har gjennom de siste tiårene hatt en ukritisk innvandring til landet vårt. Selv om mange har klart å integrere seg ser vi at en alt for stor andel ikke blir integrert. Dette ødelegger også enormt for alle de innvandrerne som er godt integrert i Norge.

De mest ekstreme tilfellene med ekstreme islamister har begynt å vokse frem i Norge. Dette har FrP advart mot og kommet med konkrete tiltak som de andre partiene har sagt blankt nei til. Det gikk faktisk så langt at AP leder Jonas Gahr Støre gikk ut for noen år siden der han benektet at radikal islam var noe problem. Dette er en skremmende naiv holdning til en ideologi som er på samme linje som nazisme og kommunisme.

Skjemdump fra vg.no

Skjemdump fra vg.no

 

Vi ser stadig krav i Norge fra folk som nekter å integrere seg i Norge. Kravene har vært alt fra at homofile ikke skal få lov til å holde hender, krav om shariadomstoler, egen svømmeundervisning, halalmat i fengsler osv. Jeg er derfor glad for at FrP nå endelig er i regjering og får strammet inn landets innvandringspolitikk og ikke minst kommer med konkrete tiltak mot islamisme. Regjeringen har begynt arbeidet med å ta fra statsborgerskapet til islamister som reiser til Irak og Syria for å kjempe for den Islamske Stat(IS), la utenlandske kriminelle sone i sine hjemland i stedet for i flotte norske fengsler, sier klart nei til shariadomstoler i Norge osv.

Denne viktige kampen mot islamisme handler ikke om fremmedfiendlighet eller rasisme som mange har forsøkt å angripe FrP med. Kampen handler om at hvis man først kommer til Norge så må man godta de grunnleggende verdiene landet vårt er bygget på som f.eks. ytringsfrihet, demokrati, likestilling og religionsfrihet. Hvis du ikke godtar dette har du ikke noe å gjøre i Norge.

Goto Top