Ekstra renter på skatteoppgjøret?

Ekstra renter på skatteoppgjøret?

Streiken i kommunene fortsetter og den rammer kun en uskyldig tredjepart. Jeg har tidligere skrevet litt om streiken på denne bloggen, noe som har skapt stor debatt. I Moss kommune har de valgt å stenge alle barnehager og SFO med et unntak, dette til tross for at kun halvparten av de ansatte er tatt ut i streik. Men avgjørelsene i Moss har blitt foretatt på en udemokratisk måte ved at Ordfører og Ordførerkandidaten til Moss AP, Tomas Colin-Archer har valgt å avlyse samtlige politiske møter under streiken, noe som betyr at avgjørelsene heller blir tatt på kammerset.

Da jeg ikke har noen barn i barnehage eller SFO så merker jeg lite til streiken som privatperson, men jeg er blant de som skal få igjen en god del på skatten nå når skatteoppgjøret kommer 24 juni. Dette er penger som er mine og som staten har krevd inn for mye fra meg. Man får renter for disse pengene fra 1. januar 2010 og frem til 24. juni, men hvis streiken ikke blir avblåst innen den tid så vil jeg ikke få utbetalt pengene da kemnerkontoret er tatt ut i streiken. Jeg kommer da til å kreve å få kompensert dette ved at rentedatoen settes til den dagen pengene faktisk blir utbetalt. Det er urimelig hvis det er stat og kommune som skal sitte med rentegevinsten på mine penger.

Når det gjelder folk som får restskatt så vil krav om dette bli sendt ut som vanlig da informasjon om dette vil komme i brevet fra skatteetaten som ikke er tatt ut i streik.

Hva synes dere? Er det rett og rimelig av meg å kreve at rentegevinsten på at kemneren ikke får utbetalt mine penger skal tilfalle meg? Eller er det greit at staten også skal kreve disse pengene?

Goto Top