Eiendomsskatt i Moss

Eiendomsskatt i Moss

Moss kommune har ifølge Dagens Næringsliv landets nest høyeste eiendomsskatt. Fremskrittspartiet er sterke motstandere av eiendomsskatt da vi er prinsipelle motstandere av at hjemmet til folk skal være et skatteobjekt. I Norge betaler vi skatt på inntekt, formue, arbeidsgiveravgift, moms osv. noe som betyr at boligen allerede er skattet mange ganger og det blir da galt å skattlegge den ytterligere. En bolig er ikke et luksusobjekt, men noe vi alle må ha. Når vi tillegg vet at eiendomsskatten rammer meget usosialt er det trist at Moss har landets nest høyeste eiendomsskatt. Vi har flere tilfeller av minstepensjonister som bor i et hus som har vært i familiens eie gjennom mange generasjoner. Som minstepensjonist er inntekten lav mange har da problemer med å betale nærmere 10 000 kr i årlig eiendomsskatt. Eiendomsskatten rammer også de unge i etableringsfasen da man gjerne låner maksimalt av hva økonomien kan tåle for å komme inn på boligmarkedet.

Fremskrittspartiet klarer ikke å fjerne eiendomsskatten over natten, men det vi lover er at vi skal redusere den hvert eneste år, for så å fjerne den helt innen 2016. Fremskrittspartiet har vist at vi klarer dette gjennom våre alternative budsjetter og ikke minst har Fremskrittspartiet vist dette i de kommunene vi er med og styrer. I Moss er det dessverre lagt opp til en betydelig økning av eiendomsskatten i årene fremover, noe som Fremskrittspartiet mener er direkte uansvarlig ovenfor huseierne i Moss. Kreativiteten har ingen grenser blant de andre partiene når det gjelder å finne nye områder de kan skattlegge. For ikke så lenge siden vurderte de andre partiene å innføre eiendomsskatt på tomter som ikke er bygget, men det som er det mest spesielle eksempelet er når de andre partiene nå har innført en egen eiendomsskatt på kabelTV.

Fremskrittspartiet garanterer at vi aldri vil kompromisse når det gjelder eiendomsskatten da den er en usosial dobbeltbeskatning som må bort.

Goto Top