Dyneløftingen har startet

Dyneløftingen har startet

I dag ble skattelistene for 2010 offentliggjort og dyneløftingen er startet. Det er i år en endring i forhold til tidligere år som gjør at man må gå inn på skatteetaten.no for å kunne søke opp inntekten til folk. Media har allerede laget lister over hvem som har tjent mest i den enkelte kommune, hvilke postnummer de rikeste har osv osv. Det har utviklet seg til å bli sosialpornografi basert på folks nyskjerrighet. Selv mener jeg at skattelistene ikke burde vært offentliggjort da folks inntekt burde være en sak mellom den enkelte lønnsmottakeren, arbeidsgiveren og skatteetaten. Jeg har ingenting med hva min nabo, onkel eller tante tjener. Media og de andre politiske partiene argumenter med at det er viktig å offentliggjøre skattelistene sånn at vi alle kan kontrollere at alle blir likebehandlet og at vi ser at alle betaler skatt. Dette argumentet er ikke holdbart av flere årssaker, bla. at ligningsinntekten ikke forteller den hele og fulle sannheten. Ligningsinntekten som offentliggjøres tar ikke hensyn til hvor store fradrag man har hatt og ligningsformuen er langt fra reell all den tid en bolig til 2 millioner betyr ca. 200-250 000 i ligningsformue, men hvis du hadde solgt boligen for 2 millioner og puttet pengene i banken ville ligningsformuen vært på kr. 2 mill.

Ligningen til redaktøren i NRK Østfold Ulf Morten Davidsen

 

Det er en kjent sak at offentliggjøringen av ligningsinntekt, formue og skatt har flere uheldige konsekvenser. Vi har hatt flere kriminalsaker der politiet sier at de kriminelle har benyttet skattelistene når de har plukket ut sine ofre. Regjeringen har selv lagt ut en rapport fra politidirektoratet der de har indikasjoner på at kriminelle benytter skattelistene til å plugge ut sine mål/ofre for ran, tyveri, utpressing og bedrageri. Vi har også fått tilbakemeldinger fra skolevesenet om at flere barn har blitt mobbet på skolen pga. deres foreldrenes inntekt. Dette bekrefter lederen av Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Lovleen Brenna.

Med bakgrunn i at skattelistene er misvisende, ikke har noen betydning, kriminalitet og mobbing synes jeg det er rart at regjeringen fortsatt offentliggjør skattelistene. La oss verne om privatlivet til folk og la lønn være en sak mellom lønnsmottaker, arbeidsgiver og skattemyndighetene. Jeg har laget en avstemning på Facebook som viser at et overveldene flertall støtter meg og Fremskrittspartiet i denne saken, du kan fortsatt gå inn og stemme her.

 

Goto Top