Dobbeltmoralske politikere

Dobbeltmoralske politikere

I dagens fylkesutvalg behandlet vi en sak om den såkalte belønningsordningen til staten. Saken gikk ut på at hvis Sarpsborg og Fredrikstad legger nok hindringer i veien for privatbilismen kan man få noe økte kollektivmidler fra staten. For det første vil jeg ikke kalle det en belønning at noe av de 64 milliardene staten krever inn i bilrelaterte avgifter går tilbake til vei, men jeg mener også det er usosialt med flere av restriksjonene på biltrafikk.

Noen av tiltakene de andre partiene gikk inn for var:

  • Redusere antall parkeringsplasser i sentrum
  • Prinsippvedtak om bompengering
  • Stenge flere gater for biltrafikk
  • Økte parkeringsavgifter

Dette er bare noen av tiltakene man legger opp til i tillegg er det ingen hemmelighet at de samme partene ønsker rushtidsavgift på toppen av dette. Jeg advarte mot disse forslagene og sa at mange mennesker er avhengig av bilen uavhengig hvor god kollektivtransporten er. En alenemor som skal levere barna i barnehagen, før hun selv skal på jobb, for så å handle, hente barna etter barnehage, kjøre de til fotballtrening osv. er avhengig av bilen for å få hverdagen til å gå opp. Næringslivet er også avhengig av bilismen for å kunne frakte sine varer da ikke alt kan gå på jernbane og ikke minst mange eldre og funksjonshemmede er avhengig av bilen for å kunne komme seg ut. Dette tok dessverre de øvrige partiene ikke hensyn til og etter min mening hoverte de over at kun 7% av Østfoldingene benytter kollektivtransport til jobb. Jeg ble en smule provosert over flere av dere utsagt da jeg mente de var i en eventyrverden der de trodde at alle kunne benytte kollektivtransport. Jeg valgte derfor å stille et enkelt spørsmål til de øvrige politikerne i fylkesutvalget om hvor mange av de som hadde benyttet kollektivtransport til møtet i dag. Svaret var klart, ingen sa at de hadde benyttet kollektivtransport i dag av forskjellige årsaker. Jeg utfordret spesielt APs gruppeleder Siv Jacobsen som er fra Moss og hun kan ta både buss og tog til Sarpsborg, men hun hadde også valgt å kjøre bil i dag.

Jeg betviler ikke at flere har gode begrunnelser for hvorfor ingen av de benyttet kollektivtransport til dagens møte da jeg vet at noen måtte hente barn på vei hjem, skulle handle, skulle på besøk til noen osv. Med respekt å melde, dette er utfordringer folk flest også har i hverdagen og da viser de tydelig at de er dobbeltmoralske politikere der det ikke er sammenheng mellom liv og lære.

Fremskrittspartiet har lenge satset på å styrke kollektivtransporten i Østfold bla. gjennom å legge til rette for økt konkurranse, differensierte busstørrelser sånn at vi ikke kjører med store busser på ruter med færre kunder og vi har klart å omdisponere og effektivisere sånn at som eneste parti stemte imot prisøkningene AP og SV vedtok. I stedet for å gjøre livet vanskelig for bilistene bør man heller legge til rette for en god kollektivtransport sånn at flest mulig frivillig velger dette. Samtidig må man ha såpass virkelighetsforståelse at bilen også vil være nødvendig i mange menneskers liv.

Goto Top