Dette var på tide FN

Dette var på tide FN

FNs sikkerhetsråd fattet i natt vedtak om å innføre flyforbudsone i Libya og åpner også opp for andre militære grep for å forsvare befolkningen mot overgrepene fra Gadaffi. Dette vedtaket burde ha kommet for lenge siden, da mange nå frykter at det er for sent. Demokratibevegelsen i Libya begynte sitt opprør 15. februar og Gadaffi gikk til brutalt angrep på demonstrantene allerede da. FN har lenge sitter og sett på at en gal person som Gadaffi har fått begå det som mange definerer som folkemord og brudd på menneskerettighetene. Dette viser dessverre noen av problemene til FN, at de ikke har evnen til å handle når det virkelig trengs. Vi så at FN ikke evnet å fatte vedtak som kunne forhindret at underkant av en millioner innbyggere i Rwanda ble slaktet ned foran øynene på verdenssamfunnet.

Her er en liten videosnutt fra tegnefilmen Team America som harselerer med FN sin evne til å skape fred.

http://www.youtube.com/watch?v=fSXNJMP8ir4

Flere norske politikere har også vært veldig feige i denne debatten da de har nølt med å gi sin støtte til en flyforbudsone i Libya. Vanligvis hører man ofte at norge er forkjempere for demokrati og at vi er sterke tilhengere av FN og at vi mener FN er den riktige organisasjonen for å bevare verdensfreden. Senest i gårsdagens Stortingsdebatt som bla. handlet om Libya kom følgende utsagn:

Utenriksminister Støre(AP): Vi har vært kritiske til en lettvint innføring av en flyforbudssone….

Dagfinn Høybråten(KrF):  Det er tydelig at en flyforbudssone sannsynligvis er dødfødt, fordi det ikke er mulig å få et internasjonalt mandat for en slik handling.

Siv Jensen(FrP): Det er altså slik at hvis demokratiske krefter i Libya eller andre land som i dag er styrt av despoter, skal ha noe håp om å nå frem, må de jo i hvert fall oppleve et verdenssamfunn som klart og tydelig stiller opp for dem i den kampen de kjemper i sine regimer, som både er lukkede og svært krevende. Gjør vi ikke det nå, kan vi altså risikere at disse demokratiske prosessene stopper helt opp av frykt for mangel på hjelp fra demokratiske land.

Det kommer her tydelig frem at enkelte norske politikere heller ikke evner å være klar og tydelig i utenrikspolitikken. Vi må våge å gi klar støtte, også militært der det kan være med på å fremme demokrati og menneskerettigheter. Vi kan ikke sitte stille og se på at despoter og diktatorer undertrykker og slakter ned sitt eget folk. En annen som også var fremsynt var Ronald Reagan:

La oss nå håpe på at de allierte raskest mulig får slått tilbake mot Gadaffi og at demokratibevegelsen vinner frem

Goto Top