Derfor kriger vi

Derfor kriger vi

Norge har vært i krig i snart 10 år sammen med våre allierte i Afghanistan. Regjeringen nekter å bruke ordet krig, og de velger heller å benytte ord som «krigslignende handlinger» osv. Dette synes jeg er feigt og respektløst ovenfor alle de menn og kvinner som ofrer livet sitt på vegne av det norske folk.

Deler av det politiske Norge ønsker å trekke soldatene våre hjem igjen og denne holdningen ser ut til å deles av mange nordmenn. Jeg tror det derfor er viktig å minne hverandre på hvorfor vi er i Afghanistan og hvorfor det er meget viktig at vi fortsatt blir i Afghanistan en stund til:

  • Norges egen sikkerhet kan vi dessverre aldri sikre på egen hånd. Vi er avhengig av våre allierte og når vi er så heldig å være med i verdens mektigste forsvarsallianse, NATO så må vi lojalt følge opp våre forpliktelser. Hvis Norge svikter NATO nå, vil NATO da støtte opp når Norge trenger hjelp.
  • Den Afghanske regjeringen ønsker at norske og våre allierte sine styrker fortsatt skal hjelpe Afghanske sikkerhetsmyndigheter da de mener at de selv ikke er klare til å forsvare landet sitt selv enda. Vi er altså i en situasjon der Afghanerne selv ønsker at vi skal være i landet da de ønsker vår hjelp.
  • Vår motstander i Afghanistan er den grusomme Talibanbevegelsen som ønsker at landet skal styres etter strenge islamistiske sharialover. Taliban og deres sharialover er menneskefientlige lover som forbyr demokrati, ytringsfrihet og religionsfrihet. I tillegg så har de et kvinnesyn som er mildt sagt umenneskelig, jeg blir derfor direkte kvalm av den såkalte feministiske kvinnebevegelsen i Norge når deres paroler på kvinnedagen er Norge ut av Afghanistan. Her er noen eksempler på brutaliteten til Taliban:

Dette er bare noen ytterst få eksempler på hvorfor det er meget viktig at vi fortsetter å støtte det Afghanske folket i deres motstand mot det grusomme og islamistiske Taliban og deres støttespillere. Vi kan ikke sitte stille og se på at Taliban og deres venner skal få ødelegge flere liv. Vi alle burde støtte opp om våre menn og kvinner som tjenestegjør i Afghanistan og som sikrer vår egen sikkerhet og ikke minst hjelper Afghanerne i deres kamp mot det onde.

Goto Top