Demokratiet viktigst

Demokratiet viktigst

Det har vært stor debatt over lengre tid rundt flere vindmølleprosjekter i Østfold. Fremskrittspartiet ser både fordeler og ulemper med vindmøller og mener at det er de som blir berørt som bør få avgjøre saken. De stedene det har vært avholdt en folkeavstemning vil vi alltid følge flertallet i den folkeavstemningen uavhengig om flertallet er stort eller lite, et flertall er et flertall. Dette betyr også at om lokalpolitikerne fatter vedtak i strid med folkeavstemningen vil vi prioritere innbyggernes avstemning før politikernes avstemning. De stedene det ikke har vært folkeavstemning som f.eks. i Marker velger vi å lytte til kommunestyret. Når kommunestyret i Marker sier nei kommer FrP til å støtte dette. Dette handler om å være demokratiske og det er derfor FrP nå arbeider for å si ja til vindmølleparken i Aremark og nei til vindmølleparken i Marker.

Goto Top