Debatten er startet

Debatten er startet

Det har skapt stor debatt etter jeg i går skrev om de berømte karikaturtegningene. Jeg skrev da om media som har latt seg true til å redusere sin ytringsfrihet noe vi aldri kan akseptere. Reaksjonene etter at Jyllands Posten trykket tegningene har som kjent skapt betydelig debatt, bråk, trusler etc. Når media har dekket bråket har de ikke vist leserne årsaken til bråket noe de ville gjort i enhver annen sak.

Poenget med min bloggpost var å starte en meget viktig debatt som går på verdiene i vårt samfunn. Det Norske samfunnet er bygget på demokrati, og for å i det hele tatt ha et demokrati er vi avhengig av å ha ytringsfrihet. Uten full ytringsfrihet har vi heller ikke noe demokrati. Noen har i debatt hevdet at vi ikke må provosere unødvendig. Det er jeg helt enig i, men samtidig så må vi aldri være redde for å benytte ytringsfriheten, selv om den kan provosere noen ganger. Da Fremskrittspartiet på 80-tallet snakket om at innvandrere måtte lære seg norsk var det flere som ble provosert av det og andre lignende utspill. Noen prøvde faktisk å begrense ytringsfriheten til Fremskrittspartiet da de ikke likte partiet sine standpunkter. Noen vil også bli støtt av komikere som gjør narr av kristendommen og parodierer prester etc. Men vi kan aldri finne på å forby det allikevel.

Vi må alltid forsvare ytringsfriheten, det betyr at vi må forsvare retten mennesker har til å ytre seg, også der det provoserer. Men ytringsfriheten må alltid brukes med klokskap, men den vurderingen må hver enkelt ta. Målet mitt var å starte denne meget viktige debatten, noe jeg nå har nådd. Jeg kommer derfor ikke til å publisere karikaturtegningene nå da det fort kan bli en unødvendig provokasjon som kan ødelegge for den viktige debatten som nå er i gang. Men jeg vil alltid forsvare retten til å publisere tegninger og andre ytringer.

Goto Top