Da er valgkampen i gang

Da er valgkampen i gang

Nå er valgkampen endelig i gang og jeg håper vi får en mest mulig normal valgkamp. Selvfølgelig kommer de grusomme hendelsene på Oslo og Utøya til å sette sitt preg på valgkampen, men vi må aldri la terroristen vinne gjennom i hans kamp mot demokratiet. Det er også viktig å huske at det nå er lokalvalg og ikke Stortingsvalg. Lokalvalg handler om de helt nære sakene i folks hverdag. Jeg kommer derfor til å være tydelig i valgkampen på hva FrP ønsker å gjøre for å få orden på økonomien i kommunene og for å få til det er vi avhengige av handlekraftige politikere som tør å sette tæring etter næring. Får vi orden på økonomien vil kunne begynne det viktige arbeidet med å redusere for så å fjerne den meget usosiale eiendomsskatten som Fremskrittspartiet mange steder står alene om å ville fjerne.

Det er viktig å huske at selv om landet har vært gjennom en nasjonal sørgeperiode så har vi de samme utfordringene på mange samfunnsområder som vi hadde før 22. juli. Fortsatt mobbes alt for mange barn hver eneste dag på skolen, bompenger er ikke blitt mindre usosialt, behovet for flere sykehjemsplasser har ikke blitt redusert og utfordringene knyttet til mangelfull integrering har ikke blitt borte. Jeg utfordrer deg derfor til å nøye vurdere de politiske partiene i din kommune, finne ut hva de står for i disse sakene da dette som sagt er et lokalvalg.

I tillegg til å være lokalvalg er det også fylkestingsvalg nå 12 september. Det er ingen hemmelighet at Fremskrittspartiet ønsker å legge ned fylkeskommunen forvaltningsnivå men frem til vi får til dette er det viktig med et sterkt Fremskrittspartiet i fylkestinget. Grunnen til dette er at fylkestinget har ansvaret for flere meget viktige områder som f.eks. videregående opplæring, veier, kollektiv, tannhelse etc. Her er valgvideo der fylkeskommunen intervjuer meg om flere viktige fylkessaker:

Goto Top