Category : Tog

Jernbane gjennom Moss

I Bystyret for noen dager siden hadde vi en stor debatt om jernbane gjennom Moss. AP og Høyre la stort press på Fremskrittspartiet for å få oss til å endre vårt syn på hvilke jernbanetrase vi mener er den beste. De andre partiene ønsker en jernbanetrase som baserer seg på et forslag fra 1993 som […]

Tar betalt uten å levere

Vinterens betydelige togkaos har fått aktualisert debatten rundt eventuelle erstatningsordninger som NSB tilbyr. Staten har sørget for at kollektivtransport ikke blir regulert gjennom f.eks. forbrukerkjøpsloven. Staten har heller lagd en egen lov(Norge har ALT for mange lover) som heter jernbaneansvarloven, men denne regulerer selvfølgelig kun skade på person og reisegods. Skulle tro at behovet for […]

Goto Top