Category : Skatter og avgifter

Grensehandel = politikerflukt

Hvert år reiser et betydelig antall nordmenn til Sverige for å handle rimelig mat, drikke, tobakk og andre varer. Dette skjer ikke primært fordi nordmenn liker en kjøretur til vårt naboland, men det skjer pga et særnorskt avgiftsnivå. Takket være flertallet av politikerne så er de dyrere å handle norskproduserte varer i Norge enn det […]

Forhatte skatter/avgifter

Norge har dessverre et alt for høyt skatte- og avgiftsnivå. Dette har medført at flere nøringer ikke klarer å overleve i Norge da de får langt dårlige konkurransevilkår enn sine konkurrenter i andre land. Vi vet også at ca. hver tredje nordmann lever av økonomiske ytelser fra skattebetalerne, som f.eks. trygd, sosialhjelp etc. Hadde Norge hatt et […]

Ynkelig av Thorkildsen

Debatten rundt John Fredriksen sin utflagging av 5 skip har skapt stor debatt i Norge. Fredriksen hevder at han blir syk av Norge og han velger derfor å endre sin tidligere beslutning om å flagge tilbake alle sine skip til Norge og velger heller å utflagge de 5 siste skipene. Han hevder også at han […]

Goto Top