Category : Skatter og avgifter

Skattekåte byråkrater

Det er kjent at politikere og byråkrater i alt for stor grad ønsker å styre folk sitt liv gjennom alt for store innhugg i lommeboken til folk flest. Kreativiteten politikerne og byråkratene viser når det gjelder å finne nye måter å beskatte innbyggerne på er dessverre stor. Sist ute nå er rådmannen på Hvaler som […]

Statlig gapestokk

Skattelistene for 2009 er nå lagt ut og vi alle kan snoke rundt og delvis finne ut hva naboen tjener og hvor stor formue naboen eventuelt har. Selv så må jeg innrømme at jeg selv har sjekket skattelistene på nett selvom jeg er en motstander av offentliggjøringen. Det finnes mange argumenter mot en offentliggjøring, men […]

Til kamp mot folk flest

De fleste politikere og byråkrater oppfører seg dessverre alt for ofte som formyndere som mener at folk flest tar så dårlige valg i livet sitt at politikerne og byråkratene må bestemme for dem. Dette har vi sett innenfor skole, helse og omsorg, og ikke minst innen økonomi. Vi har et meget høyt og usosialt skatte […]

Goto Top