Category : Fredrikstad

Dobbeltmoralske politikere

I dagens fylkesutvalg behandlet vi en sak om den såkalte belønningsordningen til staten. Saken gikk ut på at hvis Sarpsborg og Fredrikstad legger nok hindringer i veien for privatbilismen kan man få noe økte kollektivmidler fra staten. For det første vil jeg ikke kalle det en belønning at noe av de 64 milliardene staten krever […]

Vin på sykehjem

Jeg har flere ganger skrevet om nedprioriteringen av de eldre nasjonalt og ikke minst i Moss der de har fjernet 34 sykehjemsplasser de siste årene til tross for at behovet har økt. I tillegg til å bygge langt flere sykehjemsplasser er det viktig at vi gjør noe med innholdet i sykehjemmet sånn at de eldre […]

Handlingslammede politikere

I går kom nyheten om at Wang toppidrett i 2011 velger å flytte fra Moss til Fredrikstad. Begrunnelsen til Wang er bla. at politikerne i Moss ikke var konkrete nok og at de ikke kunne stole på tomme løfter. Jeg har fulgt prosessen nøye og må si at jeg har forståelse for Wang sin avgjørelse […]

Goto Top