Category : Eldreomsorg

FrPs eldreomsorg i praksis

Mange av våre politiske motstandere sier ofte at FrPs forslag om økt valgfrihet i eldreomsorgen høres bra ut, men at det ikke fungerer i praksis. Jeg tenkte derfor på å vise til noen konkrete eksempler fra Moss som viser noen av endringene FrP har fått til i de to årene vi har sittet med makten. […]

Endelig fritt brukervalg

Ved valget i fjor høst var en av hovedsakene til Moss FrP at vi ønsket å innføre fritt brukervalg innen hjemmehjelpssektoren. Det er derfor med stor glede at jeg nå kan melde at vi fikk gjennomslag for dette i dagens Bystyremøte. Vi nøyde oss ikke med fritt brukervalg kun for praktiske tjenester som vaske av […]

Bruk barnehagemodellen

Vi har fått til en formidabel økning av barnehageplasser og vi er like ved å nå målet om en barnehageplass til alle som trenger det. Dette viser at barnehageforliket var riktig og FrP mener vi derfor må ta lærdom og benytte samme modell for å få økt antall sykehjemsplasser.  Det vi da må gjøre er […]

Goto Top